Close

junio 30, 2022

A Academia Xacobea convoca a segunda edición do premio de poesía Camiño de Santiago Certame Poético “Faise Camiño”

O galardón, organizado coa colaboración da Secretaría Xeral de Política Lingüística e o patrocinio de Aluminios Cortizo, está dotado con 3.000 euros

O prazo para o envío dos orixinais estará aberto desde o 1 de xullo ata o 15 de novembro

Santiago de Compostela. Xoves, 30 de xuño do 2022. Os versos de inspiración xacobea volverán ter premio. A Academia Xacobea acaba de convocar coa colaboración da Secretaría Xeral de Política Lingüística e o patrocinio da empresa Aluminios Cortizo, a segunda edición do premio de poesía Camiño de Santiago Certame Poético “Faise Camiño”, un galardón que estará dotado cun premio económico de 3.000 euros e que permitirá ver publicada a obra galardoada tanto en galego como en castelán pola Editorial Galaxia.

O prazo para o envío dos orixinais estará aberto desde o 1 de xullo ata o 15 de novembro deste ano. As obras poderán estar escritas en galego ou castelán e a súa lonxitude deberá ser de entre 450 e 550 versos. O tema de fondo será “A vida como camiño” e os textos, na liña dos obxectivos fundacionais da Academia Xacobea de promover o pensamento e a creación literaria en torno ao Camiño de Santiago, terán unha vinculación, explícita ou implícita, con esta ruta de peregrinación.

As bases da convocatoria xa están dispoñibles na páxina web da Academia, www.academiaxacobea.gal, espazo onde se fará público tamén o nome das cinco personalidades do mundo das letras que integrarán o xurado así como o seu fallo, que será comunicado antes do 31 de decembro.

Domingo Tabuyo, profesor do IES Asorey, de Cambados, foi o gañador da primeira edición deste galardón polo poemario Das viaxes maiúsculas, título que xa forma parte da biblioteca da Academia Xacobea xunto coas obras galardoadas nas dúas primeiras edicións do certame de novela desta institución e na primeira convocatoria do premio de ensaio. 

La Academia Xacobea convoca la segunda edición del premio de poesía Camino de Santiago Certamen Poético “Se hace Camino”

El galardón, organizado con la colaboración de la Secretaría Xeral de Política Lingüística y el patrocinio de Aluminios Cortizo, está dotado con 3.000 euros

El plazo para el envío de los originales estará abierto desde o 1 de julio hasta el 15 de noviembre

Santiago de Compostela. Jueves, 30 de junio de 2022. L versos de inspiración Jacobea volverán a tener premio. La Academia Xacobea acaba de convocar con la colaboración de la Secretaría Xeral de Política Lingüística y el patrocinio de la empresa Aluminios Cortizo, la segunda edición del premio de poesía Camino de Santiago Certamen Poético “Se hace Camino”, un galardón que estará dotado con un premio económico de 3.000 euros y que permitirá ver publicada la obra galardonada tanto en gallego como en castellano por la Editorial Galaxia.

El plazo para el envío de los originales estará abierto desde el 1 de julio hasta el 15 de noviembre de este año. Las obras podrán estar escrituras en gallego o castellano y su longitud deberá ser de entre 450 y 550 versos. El tema de fondo será “La vida como camino” y los textos, en la línea de los objetivos fundacionales de la Academia Xacobea de promover el pensamiento y la creación literaria en torno al Camino de Santiago, tendrán una vinculación, explícita o implícita, con esta ruta de peregrinación. 

Las bases de la convocatoria ya están disponibles en la página web de la Academia, www.academiaxacobea.gal, espacio donde se hará público también el nombre de las cinco personalidades del mundo de las letras que integrarán el jurado así como su fallo, que será comunicado antes de 31 de diciembre.

Domingo Tabuyo, profesor del IES Asorey, de Cambados, fue el ganador de la primera edición de este galardón por el poemario De los viajes mayúsculos, título que ya forma parte de la biblioteca de la Academia Xacobea junto con las obras galardonadas en las dos primeras ediciones del certamen de novela de esta institución y en la primera convocatoria del premio de ensayo.