Close

enero 29, 2024

A Academia Xacobea inaugura o curso 2024 incorporando como membro de Honra ao arcebispo de Santiago de Compostela

Francisco José Prieto Fernández formalizou o seu ingreso esta tarde, no transcurso dunha sesión na que a Académica de Número Milagros Otero Parga foi a encargada de ler a lección inaugural

O conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, e a alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, loaron o talante, a capacidade e a relevancia intelectual do arcebispo e felicitaron á Academia polo seu ingreso

Santiago de Compostela. Luns, 29 de xaneiro de 2024. A Academia Xacobea abriu esta tarde, de xeito oficial, as actividades do curso 2024 cunha sesión solemne que serviu tamén para dar entrada na institución como novo Académico de Honra ao arcebispo de Santiago de Compostela, Francisco José Prieto Fernández. No acto, celebrado no Paraninfo da Universidade de Santiago, tomaron a palabra o conselleiro de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, Román Rodríguez; a alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín; o reitor da USC, Antonio López; o presidente da Academia Xacobea, Xesús Palmou; o secretario xeral, Ulises Bértolo, e os académicos Isidro García Tato e Milagros Otero Parga, encargados, respectivamente, de facer a laudatio do novo membro da Academia e de ler a lección inaugural do curso 2024.

O presidente da Academia Xacobea lembrou que hai agora dez anos deron comezo os primeiros pasos para a creación desta institución, formalizada no ano 2017, e lembrou que neste tempo ten desenvolvido unha importante e intensa actividade “totalmente altruísta, no eido do estudio, investigación e promoción do fenómeno Xacobeo e dos valores e principios forxados no camiñar a Santiago, hoxe presentes na civilización occidental”, logrando por todo iso importantes recoñecementos tanto no eido nacional como internacional. Xesús Palmou mostrou o compromiso da Academia a proseguir con ese labor no curso que hoxe comeza participando de novo en foros internacionais, facendo e impulsando publicacións e levando a cabo “por primeira vez, un importante programa de investigación en colaboración con outras entidades relacionadas co Camiño e co fenómeno xacobeo en xeral”. O presidente da Academia lembrou ademais que no 2022 o Parlamento Europeo pediu á Comisión Europea a posta en marcha de diversas medidas para reforzar os itinerarios culturais europeos, promover o Camiño no marco do programa Erasmus ou compatibilizar a defensa do patrimonio cultural co aproveitamento turístico e a calidade de vida dos cidadáns, e explicou que “desde a Academia Xacobea seguiremos camiñando, neste novo curso pola ruta da defensa e promoción dos dereitos e valores universais, como a liberdade, a igualdade, a concordia, a fraternidade e a solidariedade, presentes na cultura común da Unión Europea, pero que deben ser defendidos por todos, repito unha vez mais, mais alá de fronteiras territoriais, ideolóxicas e relixiosas, pola súa condición de Patrimonio da Humanidade como o Camiño de Santiago, e garantía de convivencia entre os pobos do mundo”. Con respeto ao novo Académico de Honra, Xesús Palmou agradeceu ao arcebispo de Santiago ter aceptado a invitación a unirse á institución e cualificouno como “novo faro especial que alumeará o noso Camiño”.

Francisco José Prieto Fernández foi tamén cualificado por Isidro García Tato na súa laudatio como “traballador, bo pastor, aberto sempre ao diálogo”, así como de posuidor dunha “inxente actividade académica, docente e pastoral”. Ademais de repasar a súa traxectoria vital e eclesiástica ata chegar ao nomeamento como arcebispo compostelán o ano pasado, Tato subliñou de Prieto Fernández a súa “ampla e contundente bagaxe académico-teolóxica“ e o traballo que ten desenvolvido no eido da teoloxía positiva patrística ata se converter “nun dos seus máis destacados representantes en España”.

Tamén tiveron palabras de felicitación tanto para Francisco José Prieto Fernández pola súa nova condición de Académico de Honra coma para a propia Academia pola incorporación dun novo membro ilustre o conselleiro de Cultura, Román Rodríguez; o reitor da USC, Antonio López, e a alcaldesa compostelá, Goretti Sanmartín. O conselleiro e a alcaldesa coincidiron na importancia simbólica que ten o ingreso na Academia Xacobea do arcebispo de Santiago polo seu papel como máxima autoridade eclesiástica da cidade que é meta do Camiño de Santiago. “Non tería sentido que o gardián principal da tumba do Apóstolo non formase parte desta venerable institución”, apuntou Goretti Sanmartín, quen destacou tamén o talante conciliador, a capacidade de diálogo, e a preocupación polo ben común de Francisco José Prieto Fernández, do que augurou que “desde a Academia continuará sendo un defensor dunha compostela acolledora”. O conselleiro de Cultura destacou tamén a gran humanidade e a relevancia intelectual do novo académico, e a importancia que supón a súa incorporación á Academia Xacobea. “Hoxe non é unha sesión máis da Academia, é un luxo porque hoxe dá entrada ao arcebispo de Santiago, punto final dunha das rutas de peregrinación cristiás máis importantes, senón a que máis, do mundo”, engadiu Román Rodríguez antes de felicitar tamén á Academia polo traballo que desenvolve e animar aos seus responsables a seguir dando pasos para facer máis grande o Camiño.

O arcebispo comenzou o seu discurso agradecendo a “honra de ser nomeado Académico” e dedicou a súa intervención a destacar a importancia do camiñar, da viaxe, como elemento clave da condición humana e a reivindicar o termo peregrinación como a palabra que mellor define a existencia humana, do home entendido como Homo Viator. “O home está sempre en camiño e só cando está en camiño é plenamente home” explicou facendo mención tamén á cita apócrifa de Ortega e Gaset sobre o Quixote de que “o camiño é sempre mellor que a pousada”. E desde esa óptica, reivindicou tamén o valor do Camiño de Santiago e a importancia de preservar a súa esencia e identidade.

A Académica de Número e Catedrática de Filosofía do Dereito da USC Milagros Otero centrou a súa lección inaugural do curso no papel do Apóstolo como avogado. A que fora tamén Valedora do Pobo referiuse ás motivacións diversas que impulsan cada ano a milleiros de persoas a percorrer o Camiño de Santiago facendo fronte ao cansazo ou a soidade, e destacou que moitos deles fano precisamente para pedir a Santiago que sexa “o seu avogado ante Deus Pai no xuizo final”.

Tamén interveu na sesión desta tarde o secretario xeral da Academia, Ulises Bértolo, para dar lectura á memoria das actividades desenvolvidas durante o 2023 e entre as que destacou a celebración das Xornadas Mar por Medio o pasado mes de decembro en Ribadeo, a convocatoria do Segundo Premio de Ensaio Camiño de Santiago, as sesións de incorporación de novos académicos ou a participación, entre outras actividades nacionais e internacionais, do presidente da Academia, Xesús Palmou, no Congreso Mundial do Dereito celebrado en xullo do ano pasado en Nova York.

La Academia Xacobea inaugura el curso 2024 incorporando como miembro de Honor al arzobispo de Santiago de Compostela

Francisco José Prieto Fernández formalizó su ingreso esta tarde, en el transcurso de una sesión en la que la Académica de Número Milagros Otero Parga fue la encargada de leer la lección inaugural

El conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, y la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, loaron el talante, la capacidad y la relevancia intelectual del arzobispo y felicitaron a la Academia por su ingreso

Santiago de Compostela. Lunes, 29 de enero de 2024. La Academia Xacobea abrió esta tarde, de manera oficial, las actividades del curso 2024 con una sesión solemne que sirvió también para dar entrada en la institución como nuevo Académico de Honor al arzobispo de Santiago de Compostela, Francisco José Prieto Fernández. En el acto, celebrado en el Paraninfo de la Universidad de Santiago, tomaron la palabra el conselleiro de Cultura, Educación, Formación Profesional y Universidades, Román Rodríguez; la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín; el rector de la USC, Antonio López; el presidente de la Academia Xacobea, Xesús Palmou; el secretario general, Ulises Bértolo, y los académicos Isidro García Tato y Milagros Otero Parga, encargados, respectivamente, de hacer la laudatio del nuevo miembro de la Academia y de leer la lección inaugural del curso 2024.

El presidente de la Academia Xacobea recordó que hace ahora diez años dieron comienzo los primeros pasos para la creación de esta institución, formalizada en el año 2017, y recordó que en este tiempo ha desarrollado una importante e intensa actividad “totalmente altruista, en el campo del estudio, investigación y promoción del fenómeno Jacobeo y de los valores y principios forjados en el caminar a Santiago, hoy presentes en la civilización occidental”, logrando por todo ello importantes reconocimientos tanto en el campo nacional como internacional. Xesús Palmou reafirmó el compromiso de la Academia en proseguir con esa labor en el curso que hoy comienza participando de nuevo en foros internacionales, haciendo e impulsando publicaciones y llevando a cabo “por primera vez, un importante programa de investigación en colaboración con otras entidades relacionadas con el Camino y con el fenómeno jacobeo en general”. El presidente de la Academia recordó además que en el 2022 el Parlamento Europeo pidió a la Comisión Europea la puesta en marcha de diversas medidas para reforzar los itinerarios culturales europeos, promover el Camino en el marco del programa Erasmus o compatibilizar la defensa del patrimonio cultural con el aprovechamiento turístico y la calidad de vida de los ciudadanos, y explicó que “desde la Academia Xacobea seguiremos caminando, en este nuevo curso por la ruta de la defensa y promoción de los derechos y valores universales, como la libertad, la igualdad, la concordia, la fraternidad y la solidaridad, presentes en la cultura común de la Unión Europea, pero que deben ser defendidos por todos, repito una vez mas, mas allá de fronteras territoriales, ideológicas y religiosas, por su condición de Patrimonio de la Humanidad como el Camino de Santiago, y garantía de convivencia entre los pueblos del mundo”. Con respeto al nuevo Académico de Honor, Xesús Palmou agradeció al arzobispo de Santiago haber aceptado la invitación a unirse a la institución y lo calificó cómo “nuevo faro especial que alumbrará nuestro Camino”.

Francisco José Prieto Fernández fue también calificado por Isidro García Tato en su laudatio cómo “trabajador, buen pastor, abierto siempre al diálogo”, así como de poseedor de una “ingente actividad académica, docente y pastoral”. Además de repasar su trayectoria vital y eclesiástica hasta llegar al nombramiento como arzobispo compostelano el año pasado, Tato subrayó de Prieto Fernández su “amplio y contundente bagaje académico-teológico“ y el trabajo que ha desarrollado en el campo de la teología positiva patrística hasta convertirse “en uno de sus más destacados representantes en España”.

También tuvieron palabras de felicitación tanto para Francisco José Prieto Fernández por su nueva condición de Académico de Honra como para la propia Academia por la incorporación de un nuevo miembro ilustre el conselleiro de Cultura, Román Rodríguez; el rector de la USC, Antonio López, y la alcaldesa compostelana, Goretti Sanmartín. El conselleiro y la alcaldesa coincidieron en la importancia simbólica que tiene el ingreso en la Academia Xacobea del arzobispo de Santiago por su papel como máxima autoridad eclesiástica de la ciudad que es meta del Camino de Santiago. “No tendría sentido que el guardián principal de la tumba del Apóstol no formara parte de esta venerable institución”, apuntó Goretti Sanmartín, quien destacó también el talante conciliador, la capacidad de diálogo, y la preocupación por el bien común de Francisco José Prieto Fernández, del que auguró que “desde la Academia continuará siendo un defensor de una compostela acogedora”. El conselleiro de Cultura destacó también la gran humanidad y la relevancia intelectual del nuevo académico, y la importancia que supone su incorporación a esta institución. “Hoy no es una sesión más de la Academia, es un lujo porque hoy da entrada al arzobispo de Santiago, punto final de una de las rutas de peregrinación cristianas más importantes, sino la que más, del mundo”, añadió Román Rodríguez antes de felicitar también a la Academia por el trabajo que desarrolla y animar a sus responsables a seguir dando pasos para hacer más grande el Camino.

El arzobispo comenzó su discurso agradeciendo la “honra de ser nombrado Académico” y dedicó su intervención a destacar la importancia del caminar, del viaje, como elemento clave de la condición humana y a reivindicar el término peregrinación como la palabra que mejor define la existencia humana, del hombre entendido como Homo Viator. “El hombre está siempre en camino y solo cuando está en camino es plenamente hombre” explicó haciendo mención también a la cita apócrifa de Ortega y Gaset sobre el Quijote de que “el camino es siempre mejor que la posada”. Y desde esa óptica, reivindicó también el valor del Camino de Santiago y la importancia de preservar su esencia e identidad.

La Académica de Número y Catedrática de Filosofía del Derecho de la USC Milagros Otero centró su lección inaugural del curso en el papel del Apóstol como abogado. Quien fuera también Valedora do Pobo se refirió a las motivaciones diversas que impulsan cada año a miles de personas a recorrer el Camino de Santiago haciendo frente al cansancio o la soledad, y destacó que muchos de ellos lo hacen precisamente para pedir a Santiago que sea “su abogado ante Dios Padre en el juicio final”.

También intervino en la sesión de esta tarde el secretario general de la Academia, Ulises Bértolo, para dar lectura a la memoria de las actividades desarrolladas durante el 2023 y entre las que destacó la celebración de las Jornadas Mar por Medio el pasado mes de diciembre en Ribadeo, la convocatoria del Segundo Premio de Ensayo Camino de Santiago, las sesiones de incorporación de nuevos académicos o la participación, entre otras actividades nacionales e internacionales, del presidente de la Academia, Xesús Palmou, en el Congreso Mundial del Derecho celebrado en julio del año pasado en Nueva York.