Close

junio 21, 2024

A Academia Xacobea convoca a terceira edición do Premio de Novela Camiño de Santiago

O galardón, organizado coa colaboración da Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude e o patrocinio de Aluminios Cortizo, está dotado con 3.000 euros

O prazo para o envío dos orixinais estará aberto ata o 30 de novembro, e a obra premiada será publicada en galego e castelán pola Editorial Galaxia

Santiago de Compostela. Venres, 21 de xuño de 2024. A Academia Xacobea volve fomentar a creación literaria inspirada nas peregrinacións a Compostela coa convocatoria da terceira edición do Premio de Novela Camiño de Santiago. Esta iniciativa, que conta de novo coa colaboración da Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude a través da Secretaría Xeral de Política Lingüística, e o patrocinio da empresa Aluminios Cortizo, está dotada cun premio económico de 3.000 euros para o autor ou autora da obra gañadora, tal como recollen as bases xa dispoñibles na páxina web da Academia.

“O Camiño de Santiago será o tema referencial para a ficción narrativa, que deberá estar presente, de maneira notoria na obra na súa vertente física, histórica, cultural, social ou imaxinaria”, recollese nunha convocatoria que está aberta a novelas en castelán ou galego, orixinais e inéditas, e tamén a relatos ou conxuntos de relatos. En calquera caso, non poderán ter unha extensión menor ás 200 páxinas.

O prazo de envío das obras estará aberto ata o próximo 30 de novembro. Un xurado composto por cinco personalidade do mundo literario, entre eles un representante da Editorial Galaxia, será o encargado de valoralas e decidir a gañadora final. O xurado tamén poderá conceder un accésit sen dotación económica. A novela premiada será publicada tanto en galego e castelán por Galaxia e o seu selo Mar Maior.

Camiño de Paixóns, de Carlos Meixide, e Cruzados polo Camiño. Conxecturas compostelás verbo dun papa atribulado, de José G. Barral Sánchez, son as obras premiadas nas dúas primeiras edicións deste certamen de novela, cuxa convocatoria a Academia Xacobea vai alternando de xeito anual seus galardóns de Poesía e Ensaio, de temática tamén xacobea.

As bases con toda a información sobre os requisitos para participar e o método de envío dos orixinais pódense consultar e descargar na web www.academiaxacobea.gal 

La Academia Xacobea convoca la tercera edición del Premio de Novela Camino de Santiago

El galardón, organizado con la colaboración de la Consellería de Cultura, Lengua y Juventud y el patrocinio de Aluminios Cortizo, está dotado con 3.000 euros

El plazo para el envío de los originales estará abierto hasta el 30 de noviembre, y la obra premiada será publicada en gallego y castellano por la Editorial Galaxia

Santiago de Compostela. Viernes, 21 de junio de 2024. La Academia Xacobea vuelve a fomentar la creación literaria inspirada en las peregrinaciones a Compostela con la convocatoria de la tercera edición del Premio de Novela Camino de Santiago. Esta iniciativa, que cuenta de nuevo con la colaboración de la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude a través de la Secretaría Xeral de Política Lingüística, y el patrocinio de la empresa Aluminios Cortizo, está dotada con un premio económico de 3.000 euros para el autor o autora de la obra ganadora, tal como recogen las bases ya disponibles en la página web de la Academia.

“El Camino de Santiago será el tema referencial para la ficción narrativa, que deberá estar presente, de manera notoria en la obra en su vertiente física, histórica, cultural, social o imaginaria”, se recoge en una convocatoria que está abierta a novelas en castellano o gallego, originales e inéditas, y también a relatos o conjuntos de relatos. En cualquiera caso, no podrán tener una extensión menor a las 200 páginas.

El plazo de envío de las obras estará abierto hasta el próximo 30 de noviembre. Un jurado compuesto por cinco personalidad del mundo literario, entre ellos un representante de la Editorial Galaxia, será el encargado de valorarlas y decidir la ganadora final. El jurado también podrá conceder un accésit sin dotación económica. La novela premiada será publicada tanto en gallego y castellano por Galaxia y su sello Mar Maior.

Camino de Pasiones, de Carlos Meixide, y Cruzados por el Camino. Conjeturas compostelanas sobre un Papa atribulado, de José G. Barral Sánchez, son las obras premiadas en las dos primeras ediciones de este certamen de novela, cuya convocatoria la Academia Xacobea va alternando de manera anual con sus galardones de Poesía y Ensayo, de temática también jacobea.

Las bases con toda la información sobre los requisitos para participar y la forma de envío de los originales se pueden consultar y descargar en la web www.academiaxacobea.gal