Close

junio 20, 2024

A Academia Xacobea reforza o seu flanco xurídico coa incorporación de Carlos Lema Devesa como académico de Honra

O avogado e catedrático de Dereito Mercantil analizou no seu discurso de ingreso algunhas das prácticas comerciais desleais que sufrían os peregrinos que se dirixían a Compostela na Idade Media

Os conselleiros de Presidencia e de Cultura, Diego Calvo e José López; o reitor da USC, Antonio López; o académico Darío Villanueva e o presidente da Academia, Jesús Palmou, tamén participaron no acto celebrado esta tarde no Pazo de Fonseca

Santiago de Compostela. Mércores, 19 de xuño de 2024. A Academia Xacobea suma á súa nómina de membros un novo integrante procedente do ámbito xurídico. O avogado e catedrático de Dereito Mercantil Carlos Lema Devesa (Santiago de Compostela, 1951) formalizou a súa incorporación á institución como Académico de Honra no transcurso da Sesión Solemne celebrada esta tarde no compostelán Pazo de Fonseca diante dunha nutrida representación de autoridades e personalidades do mundo universitario, cultural e social. Entre elas, os conselleiros de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, e de Cultura, Lingua e Xuventude, José López; o reitor da Universidade de Santiago de Compostela, Antonio López; o Académico de Número Darío Villanueva, e o presidente da Academia Xacobea, Jesús Palmou. Todos eles destacaron a valía do novo académico e a importante achega que poderá realizar á institución como “relevante personalidade do mundo da docencia universitaria, do Dereito aplicado, e tamén do mundo da cultura”, ademais de “profundo coñecedor do Camiño de Santiago”, tal como explicou Jesús Palmou.

“Carlos Lema por riba de todo é un universitario, e un universitario de Santiago”, destacou pola súa banda o reitor da USC, Antonio López, quen tamén asegurou que “a Academia acerta, enriquécese e recoñece así tamén a traxectoria de Carlos Lema. Parabéns á Academia Xacobea e parabéns a Carlos Lema Devesa”. A continuación Darío Villanueva realizou a laudatio do novo académico repasando a súa extensa traxectoria profesional e debullando algúns dos seus numerosos recoñecementos e responsabilidades. Villanueva explicou que comparte con Lema Devesa non só unha idade similar, senón tamén o feito de ter como alma mater a Universidade de Santiago así como azos de amizade.

Unha vez recibido o diploma acreditativo do seu nomeamento, Carlos Lema iniciou a súa intervención explicando que formar parte da Academia Xacobea supón “unha grande alegría” e “toda unha honra”, e sinalando que, ao igual que fan no veciño Portugal, el tamén entende o agradecemento como unha “obriga”, e polo tanto asume desde este mesmo intre o compromiso de corresponder á Academia traballando en favor dos fins e obxectivos desta. O seu discurso de ingreso centrouse nun aspecto moi concreto das peregrinacións no medievo: os actos desleais que sufrían en ocasións os peregrinos. Partindo dun dos capítulos do Códice Calixtino explicou que quen se dirixía a Santiago naquela época non só tiñan que facer fronte aos rigores do Camiño, senón tamén a distintas prácticas abusivas por parte dalgunhas das persoas que topaban ao seu paso. “Pasaron 800 anos, pero os peregrinos, do mesmo xeito que hoxe o consumidor, eran obxecto de determinados actos de engano ou de prácticas comerciais agresivas como di a lei de competencia desleal. O engano, como na actualidade, era o acto desleal máis frecuente”, sinalou Lema Devesa tras debullar algúns abusos concretos cometidos tanto por albergueiros e mesoneiros como por boticarios ou médicos ao augar o viño que servían ou adulterar os fármacos que despachaban, respectivamente. Rematou a súa exposición, na que fixo gala da súa condición de experto en cuestións de competencia, lembrando que “dacordo co mito bíblico hai máis felicidade en dar que en recibir” e desexando unha longa vida a todos os presentes.

O conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, foi o encargado de pechar o acto en representación do presidente da Xunta, que non puido acudir por problemas de axenda, e fíxoo cunha louvanza do labor que desenvolve a Academia Xacobea. “Temos a fortuna de contar cunha institución como esta Academia que ademais de polos seus fins é importante polas persoas que a forman e polas que se seguen incorporando”. Calvo gabou tanto os coñecementos dos membros fundadores como os do novo académico, de quen destacou entre outros aspectos, a súa faceta como presidente da Asociación de Xuristas Galegos en Madrid. Finalizou as súas palabras reafirmando o seu compromiso de colaboración coa Academia. “Sempre atopará na Xunta un aliado”.

La Academia Xacobea refuerza su flanco jurídico con la incorporación de Carlos Lema Devesa como académico de Honor

El abogado y catedrático de Derecho Mercantil analizó en su discurso de ingreso algunas de las prácticas comerciales desleales que sufrían los peregrinos que se dirigían a Compostela en la Edad Media

Los conselleiros de Presidencia y de Cultura, Diego Calvo y José López; el rector de la USC, Antonio López; el académico Darío Villanueva y el presidente de la Academia, Jesús Palmou, también han participado en el acto celebrado esta tarde en el Pazo de Fonseca

Santiago de Compostela. Miércoles, 19 de junio de 2024. La Academia Xacobea suma a su nómina de miembros un nuevo integrante procedente del ámbito jurídico. El abogado y catedrático de Derecho Mercantil Carlos Lema Devesa (Santiago de Compostela, 1951) ha formalizado su incorporación a la institución como Académico de Honor en el transcurso de la Sesión Solemne celebrada esta tarde en el compostelano Pazo de Fonseca ante una nutrida representación de autoridades y personalidades del mundo universitario, cultural y social. Entre ellas, los conselleiros de Presidencia, Justicia y Deportes, Diego Calvo, y de Cultura, Lengua y Juventud, José López; el rector de la Universidad de Santiago de Compostela, Antonio López; el Académico de Número Darío Villanueva, y el presidente de la Academia Xacobea, Jesús Palmou. Todos ellos han destacado la valía del nuevo académico y la importante aportación que podrá realizar a la institución como “relevante personalidad del mundo de la docencia universitaria, del Derecho aplicado, y también del mundo de la cultura”, además de “profundo conocedor del Camino de Santiago”, tal como ha explicado Jesús Palmou.

“Carlos Lema por encima de todo es un universitario, y un universitario de Santiago”, ha destacado por su parte el rector de la USC, Antonio López, quien también ha asegurado que “la Academia acierta, se enriquece y reconoce así también la trayectoria de Carlos Lema. Enhorabuena a la Academia Xacobea y enhorabuena a Carlos Lema Devesa”. A continuación Darío Villanueva ha realizado la laudatio del nuevo académico repasando su extensa trayectoria profesional y desgranando algunos de sus numerosos reconocimientos y responsabilidades. Villanueva ha explicado que comparte con Lema Devesa no solo una edad similar, sino también el hecho de tener como alma mater la Universidad de Santiago así como lazos de amistad.

Una vez recibido el diploma acreditativo de su nombramiento Carlos Lema ha iniciado su intervención explicando que formar parte de la Academia Xacobea supone “una gran alegría” y “todo un honor”, y señalando que, al igual que hacen en el vecino Portugal, él también entiende el agradecimiento como una “obriga” y por tanto asume desde este mismo momento el compromiso de corresponder a la Academia trabajando en favor de los fines y objetivos de esta. Su discurso de ingreso se ha centrado en un aspecto muy concreto de las peregrinaciones en el medievo: los actos desleales que sufrían en ocasiones los peregrinos. Partiendo de uno de los capítulos del Códice Calixtino ha explicado que quienes se dirigían a Santiago en aquella época no solo tenían que hacer frente a los rigores del Camino, sino también a distintas prácticas abusivas por parte de algunas de las personas que se topaban a su paso. “Han pasado 800 años, pero los peregrinos, al igual que hoy el consumidor, eran objeto de determinados actos de engaño o de prácticas comerciales agresivas como dice la ley de competencia desleal. El engaño, como en la actualidad, era el acto desleal más frecuente”, ha señalado Lema Devesa tras desgranar algunos abusos concretos cometidos tanto por albergueros y mesoneros como por boticarios o médicos al aguar el vino que servían o adulterar los fármacos que despachaban, respectivamente. Finalizó su exposición, en la que hizo gala de su condición de experto en cuestiones de competencia, recordando que “de acuordo con el mito bíblico hay más felicidad en dar que en recibir” y deseando una larga vida a todos los presentes.

El conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, fue el encargado de cerrar el acto en representación del presidente de la Xunta, que no pudo acudir por problemas de agenda, y lo hizo con una alabanza de la labor que desarrolla la Academia Xacobea. “Tenemos la fortuna de contar con una institución como esta Academia que además de por sus fines es importante por las personas que la forman y por las que se siguen incorporando”. Calvo exaltó tanto los conocimientos de los miembros fundadores como los del nuevo académico, de quien destacó entre otros aspectos, su faceta como presidente de la Asociación de Juristas Gallegos en Madrid. Finalizó sus palabras reafirmando su compromiso de colaboración con la Academia. “Siempre encontrará en la Xunta un aliado”.