Close

diciembre 3, 2023

Sábado de arte, literatura, paisaxes e sabores para os participantes nas Xornadas Mar por Medio

O conselleiro de Cultura, Román Rodríguez; o presidente da Academia Xacobea, Xesús Palmou, e o alcalde de Ribadeo, Daniel Vega, clausurarán as Xornadas mañá, domingo 3, ás 14.30 horas

Ribadeo. Sabado, 2 de decembro de 2023. Os participantes nas Xornadas Mar por Medio gozaron este sábado en Ribadeo dun variado programa de actividades no que houbo tempo para mergullarse nas paisaxes, a literatura e os sabores do Camiño de Santiago, coñecer as vantaxes da dieta atlántica e gozar da gastronomía e o patrimonio da zona. O director do Instituto de Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural da USC, Pablo Ramil, e a catedrática de Historia Medieval da Universidade de León, Gregoria Cavero, abriron o programa do día con senllas conferencias no auditorio Hernán Naval. A continuación, os participantes nas Xornadas desprazáronse ao centro sociocomunitario da capital ribadense para seguir as intervencións de Rosaura Leis, catedrática de Pediatría da USC, presidenta da Fundación Española da Nutrición e coordinadora da Unidade de Gastroenterología, Hepatología e Nutrición Pediátrica do Hospital Clínico Universitario de Santiago, e de Javier Gómez-Montero, catedrático de Literaturas Románicas da Universidade de Kiel, e para coñecer e degustar a cociña de Antonio Botana, responsable do restaurante Ramonita e integrante do Grupo Nove.

Os actos trasladáronse despois ao Santuario de Nosa Señora das Virtudes, na Ponte (Arante), monumento ligado ao Camiño do Norte. Tras unha visita guiada, Celia Castro Fernández, catedrática de Historia da arte da Escola de Arte Superior de Deseño Ramón Falcón, falou dalgúns dos tesouros artísticos da Catedral de Mondoñedo.

Última xornada

As XVIII Xornadas Mar por Medio organizadas pola Academia Xacobea coa colaboración do Concello de Ribadeo, a Xunta de Galicia, a Deputación de Lugo e a Universidade de Santiago de Compostela concluirán mañá, domingo 3, no auditorio Hernán Naval coas últimas intervencións do programa a cargo da xornalista e divulgadora da artesanía galega Elena Goyanes, o catedrático de Análise Xeográfica Rexional da USC, Rubén Lois; o presidente da Asociación de Periodistas e Estudosos do Camiño de Santiago, Xosé María García Palmeiro, e o profesor emérito do Queen’s College da Universidade de Oxford, John Rutherford. A continuación, ás 14.30 horas, celebrarase a clausura oficial, na que intervirán o alcalde de Ribadeo, Daniel Vega; o presidente da Academia Xacobea, Xesús Palmou, e o conselleiro de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, Román Rodríguez.

Sábado de arte, literatura, paisajes y sabores para los participantes en las Jornadas Mar por Medio

El conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, el presidente de la Academia Xacobea, Xesús Palmou, y el alcalde de Ribadeo, Daniel Vega, clausurarán las Jornadas mañana, domingo 3, a las 14.30 horas

Ribadeo. Sabado, 2 de diciembre de 2023. Los participantes en las Jornadas Mar por Medio han disfrutado este sábado en Ribadeo de un variado programa de actividades en el que ha habido tiempo para sumergirse en los paisajes, la literatura y los sabores del Camino de Santiago, conocer las ventajas de la dieta atlántica y disfrutar de la gastronomía y el patrimonio de la zona. El director del Instituto de Biodiversidad Agraria y Desarrollo Rural de la USC, Pablo Ramil, y la catedrática de Historia Medieval de la Universidad de León, Gregoria Cavero, han abierto el programa del día con sendas conferencias en el auditorio Hernán Naval. A continuación, los participantes en las Jornadas se han desplazado al centro sociocomunitario de la capital ribadense para seguir las intervenciones de Rosaura Leis, catedrática de Pediatría de la USC, presidenta de la Fundación Española de la Nutrición y coordinadora de la Unidad de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica del Hospital Clínico Universitario de Santiago, y de Javier Gómez-Montero, catedrático de Literaturas Románicas de la Universidad de Kiel, y para conocer y degustar la cocina de Antonio Botana, responsable del restaurante Ramonita e integrante del Grupo Nove.

Los actos se han trasladado después al Santuario de Nosa Señora das Virtudes, en A Ponte (Arante), monumento ligado al Camino del Norte. Tras una visita guiada, Celia Castro Fernández, catedrática de Historia del Arte de la Escuela de Arte Superior de Diseño Ramón Falcón, ha hablado de algunos de los tesoros artísticos de la Catedral de Mondoñedo.

Última jornada

Las XVIII Jornadas Mar por Medio organizadas por la Academia Xacobea con la colaboración del Concello de Ribadeo, la Xunta de Galicia, la Diputación de Lugo y la Universidad de Santiago de Compostela concluirán mañana, domingo 3, en el auditorio Hernán Naval con las últimas intervenciones del programa a cargo de la periodista y divulgadora de la artesanía gallega Elena Goyanes, el catedrático de Análisis Geográfico Regional de la USC, Rubén Lois; el presidente de la Asociación de Periodistas y Estudiosos del Camino de Santiago, Xosé María García Palmeiro, y el profesor emérito del Queen’s College de la Universidad de Oxford, John Rutherford. A continuación, a las 14.30 horas, se celebrará la clausura oficial, en la que intervendrán el alcalde de Ribadeo, Daniel Vega; el presidente de la Academia Xacobea, Xesús Palmou, y el conselleiro de Cultura, Educación, Formación Profesional y Universidades, Román Rodríguez.