Close

diciembre 3, 2023

As Xornadas Mar por Medio despídense anunciando que terán continuidade e reafirmando o seu compromiso co Camiño

O alcalde de Ribadeo, Daniel Vega, e o presidente da Academia Xacobea, Xesús Palmou, destacaron a calidade dos relatorios e emprazaron aos participantes para reencontrarse o próximo ano

O conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades, Román Rodríguez, destacou no acto de clausura que coas Xornadas Ribadeo contribúe á historia do Camiño de Santiago

Ribadeo. Domingo, 3 de decembro de 2023. O conselleiro de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, Román Rodríguez; o alcalde de Ribadeo, Daniel Vega, e o presidente da Academia Xacobea, Xesús Palmou, puxeron este mediodía o punto final ás XVIII Xornadas Mar por Medio destacando os vínculos e o compromiso da localidade co Camiño de Santiago e anunciando que este programa de conferencias e actos divulgativos, nacido a comezos dos anos 90 e recuperado o ano pasado tras un longo parón, terá continuidade en futuras edicións. “Garantimos que van seguir as Xornadas”, asegurou o rexedor ribadense tras agradecer o traballo da Academia Xacobea, da concelleira Begoña Sanjurjo e do resto do seu equipo e dos traballadores municipais, así como a colaboración da Universidade de Santiago de Compostela, a Deputación, “e sobre todo da Xunta e do seu conselleiro Román Rodríguez”. Daniel Vega explicou que desde Ribadeo queren enviar a mensaxe de que hai que “conservar, coidar, mimar e seguir apostando polo Camiño de Santiago. Non hai que falar do Camiño só cando hai Xacobeo, hai que facer unha pedagoxía constante e esa é unha responsabilidade de todas as administracións”.

En similares termos expresouse o conselleiro de Cultura ao sinalar que “o Camiño é un dos símbolos de identidade máis importantes de Galicia, un elemento que nos articula, unha experiencia que nos enriquece, un valor do que temos que estar orgullosos e que, como di o alcalde, temos que coidar”. Román Rodríguez explicou tamén que coas Xornadas Mar por Medio “unha vila fermosa, atractiva e con gran historia como Ribadeo contribúe á historia do Camiño” e destacou que a localización das Xornadas é perfecta “porque aquí esta una das portas dunha das rutas Patrimonio da Humanidade como é o Camiño do Norte”. O conselleiro concluíu a súa intervención apuntando que “todo o que fagamos por potenciar o Camiño interésanos aos galegos porque supón potenciarnos a nós mesmos facéndoo ademais co mellor que temos: a nosa historia, o noso patrimonio, a nosa cultura, a nosa paisaxe, a nosa gastronomía e a nosa Universidade. Todo o moito e bo que temos”.

“Para que as Xornadas se puidesen desenvolver con éxito foi necesaria a colaboración da Xunta e do Concello e do seu alcalde, da USC e da Deputación, e quero destacar tamén a colaboración da concelleira Begoña Sanjurjo e de Manuel Valín”, expresou pola súa banda Xesús Palmou, quen destacou tamén o “extraordinario nivel de todos os conferenciantes” e mostrou a súa satisfacción polo desenvolvemento das Xornadas. O presidente da Academia Xacobea sinalou que esta foi a edición da súa consolidación e mostrou o seu convencemento de que as Xornadas terán continuidade nos próximos anos para seguir así, desde unha localidade transcendental do Camiño, traballando por cumprir o “obxectivo da promoción e a difusión do Camiño de Santiago e dos valores que xurdiron ao longo da peregrinación e que hoxe están presentes na civilización europea”.

O acto de clausura deste mediodía puxo o final a unha última sesión de conferencias que permitiu ao público congregado no auditorio Hernán Naval seguir as intervencións de expertos e especialistas en distintos ámbitos xacobeos como o catedrático da USC Rubén Lois, os xornalistas Xosé María García Palmeiro e Elena Goyanes Vilar, e o catedrático emérito do Queen’s College da Universidade de Oxford, John Rutherford.

Las Jornadas Mar por Medio se despiden anunciando que tendrán continuidad y reafirmando su compromiso con el Camino

El alcalde de Ribadeo, Daniel Vega, y el presidente de la Academia Xacobea, Xesús Palmou, destacaron la calidad de las ponencias y emplazaron a los participantes a reencontrarse el próximo año

El conselleiro de Cultura, Educación, FP y Universidades, Román Rodríguez, destacó en el acto de clausura que con las Jornadas Ribadeo contribuye a la historia del Camino de Santiago

Ribadeo. Domingo, 3 de diciembre de 2023. El conselleiro de Cultura, Educación, Formación Profesional y Universidades, Román Rodríguez; el alcalde de Ribadeo, Daniel Vega, y el presidente de la Academia Xacobea, Xesús Palmou, han puesto este mediodía el punto final a las XVIII Jornadas Mar por Medio destacando los vínculos y el compromiso de la localidad con el Camino de Santiago y anunciando que este programa de conferencias y actos divulgativos, nacido a comienzos de los años 90 y recuperado el año pasado tras un largo parón, tendrá continuidad en futuras ediciones. “Garantizamos que van a seguir las Jornadas”, ha asegurado el regidor ribadense tras agradecer el trabajo de la Academia Xacobea, de la concejala Begoña Sanjurjo y del resto de su equipo y de los trabajadores municipales, así como la colaboración de la Universidad de Santiago de Compostela, la Diputación, “y sobre todo de la Xunta y de su conselleiro Román Rodríguez”. Daniel Vega ha explicado que desde Ribadeo quieren enviar el mensaje de que hay que “conservar, cuidar, mimar y seguir apostando por el Camino de Santiago. No hay que hablar del Camino solo cuando hay Xacobeo, hay que hacer unha pedagogía constante y esa es una responsabilidad de todas las administraciones”.

En similares términos se ha expresado el conselleiro de Cultura al señalar que “el Camino es uno de los símbolos de identidad más importantes de Galicia, un elemento que nos articula, una experiencia que nos enriquece, un valor del que tenemos que estar orgullosos y que, como dice el alcalde, tenemos que cuidar”. Román Rodríguez ha explicado también que con las Jornadas Mar por Medio “una villa hermosa, atractiva y con gran historia como Ribadeo contribuye a la historia del Camino” y ha destacado que la ubicación de las Jornadas es perfecta “porque aquí esta una de las puertas de una de las rutas Patrimonio de la Humanidad como es el Camino del Norte”. El conselleiro ha concluido su intervención apuntando que “todo lo que hagamos por potenciar el Camino nos interesa a los gallegos porque supone potenciarnos a nosotros mismos haciéndolo además con lo mejor que tenemos: nuestra historia, nuestro patrimonio, nuestra cultura, nuestro paisaje, nuestra gastronomía y nuestra Universidad. Todo lo mucho y bueno que tenemos”.

“Para que las Jornadas se pudiesen desarrollar con éxito fue necesaria la colaboración de la Xunta y del Concello y de su alcalde, de la USC y de la Diputación, y quiero destacar también la colaboración de la concejala Begoña Sanjurjo y de Manuel Valín”, ha expresado por su parte Xesús Palmou, quien ha destacado también el “extraordinario nivel de todos los conferenciantes” y ha mostrado su satisfacción por el desarrollo de las Jornadas. El presidente de la Academia Xacobea ha señalado que esta ha sido la edición de su consolidación y ha mostrado su convencimiento de que las Jornadas tendrán continuidad en los próximos años para seguir así, desde una localidad trascendental del Camino, trabajando por cumplir el “objetivo de la promoción y la difusión del Camiño de Santiago y de los valores que surgieron a lo largo de la peregrinación y que hoy están presentes en la civilización europea”.

El acto de clausura de este mediodía ha puesto el final a una última sesión de conferencias que ha permitido al público congregado en el auditorio Hernán Naval seguir las intervenciones de expertos y especialistas en distintos ámbitos jacobeos como el catedrático de la USC Rubén Lois, los periodistas Xosé María García Palmeiro y Elena Goyanes Vilar, y el catedrático emérito del Queen’s College de la Universidad de Oxford, John Rutherford.