Close

noviembre 19, 2023

O alcalde de Toledo entrega a Xesús Palmou e Marcelino Agís os seus diplomas como novos membros da Confraría Internacional de Investigadores de Toledo

O presidente e o vicepresidente primeiro da Academia Xacobea participaron hoxe na cidade castelamanchega no apartado civil do seu ingreso nesta institución dedicada á promoción de actividades científicas e culturais

Completaron así os actos iniciados o pasado mes de xuño, cando foron investidos como Confrades de Número polo bispo de Toledo no Mosteiro de San Juan de los Reyes

Toledo. Domingo, 19 de novembro de 2023. O presidente da Academia Xacobea e Doutor en Dereito, Xesús Palmou Lorenzo, e o vicepresidente primeiro e Catedrático de Filosofía da USC, Marcelino Agís Villaverde, completaron hoxe o seu ingreso na Confraría Internacional de Investigadores de Toledo. Fixérono recibindo na cidade castelamanchega e de mans do seu alcalde, Carlos Velázquez Romo, os diplomas que acreditan a súa nova condición de Confrades de Número. O acto celebrado este mediodía no salón de plenos do consistorio toledano constitúe a parte civil da investidura nesta institución dependente do Bispado e do Concello de Toledo e que se dedica á promoción de actividades científicas e culturais seguindo o ronsel da Escola de Tradutores de Toledo fundada polo rei Alfonso X O Sabio. 

O pasado 7 de xuño, Xesús Palmou e Marcelino Agís xa foran investidos polo bispo de Toledo no Mosteiro de San Juan dos Reyes participando ao día seguinte na procesión de Corpus como novos confrades.

A colaboración entre a Academia Xacobea e a Confraría Internacional de Investigadores de Toledo púxose xa de manifesto durante o ano 2022 coa celebración en Santiago de Compostela da primeira Xornada Científica “De Toledo a Compostela. Aspectos diversos do Camiño de Santiago”, que serviu de colofón á peregrinación realizada á tumba do Apóstolo con motivo do Ano Santo por máis de medio centenar de membros da institución toledana.

El alcalde de Toledo entrega a Xesús Palmou y Marcelino Agís sus diplomas como nuevos miembros de la Cofradía Internacional de Investigadores de Toledo

El presidente y el vicepresidente primero de la Academia Xacobea participaron hoy en la ciudad castellanomanchega en el apartado civil de su ingreso en esta institución dedicada a la promoción de actividades científicas y culturales

Completaron así los actos iniciados el pasado mes de junio, cuando fueron investidos como Cofrades de Número por el obispo de Toledo en el Monasterio de San Juan de los Reyes

Toledo. Domingo, 19 de noviembre de 2023. El presidente de la Academia Xacobea y Doctor en Derecho, Xesús Palmou Lorenzo, y el vicepresidente primero y Catedrático de Filosofía de la USC, Marcelino Agís Villaverde, han completado hoy su ingreso en la Cofradía Internacional de Investigadores de Toledo. Lo han hecho recibiendo en la ciudad castellanomanchega y de manos de su alcalde, Carlos Velázquez Romo, los diplomas que acreditan su nueva condición de Cofrades de Número. El acto celebrado este mediodía en el salón de plenos del consistorio toledano constituye la parte civil de la investidura en esta institución dependiente del Obispado y del Ayuntamiento de Toledo y que se dedica a la promoción de actividades científicas y culturales siguiendo la estela de la Escuela de Traductores de Toledo fundada por el rey Alfonso X El Sabio. 

El pasado 7 de junio, Xesús Palmou y Marcelino Agís ya habían sido investidos por el obispo de Toledo en el Monasteiro de San Juan de los Reyes participando al día siguiente en la procesión de Corpus como nuevos cofrades.

La colaboración entre la Academia Xacobea y la Cofradía Internacional de Investigadores de Toledo se puso ya de manifiesto durante el año 2022 con la celebración en Santiago de Compostela de la primera Jornada Científica “De Toledo a Compostela. Aspectos diversos del Camino de Santiago”, que sirvió de colofón a la peregrinación realizada a la tumba del Apóstol con motivo del Año Santo por más de medio centenar de miembros de la institución toledana.