Close

noviembre 16, 2023

Ribadeo analizará a cultura e as tradicións do Camiño de Santiago na nova edición das Xornadas Mar por Medio

O programa foi presentado hoxe polo secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García; o alcalde ribadense, Daniel Vega, e o presidente da Academia Xacobea, Xesús Palmou

Conferencias, gastronomía, arte e música son algunhas das propostas que se desenvolverá os días 1, 2 e 3 de decembro dando así continuidade a esta proposta recuperada o ano pasado tras un largo parón

Ribadeo. Mércores, 15 de novembro de 2023. A localidade de Ribadeo acollerá os días 1, 2 e 3 de decembro a décimo oitava edición das Xornadas Mar por Medio reunindo a un nutrido grupo de especialistas e estudosos do fenómeno xacobeo para analizalo desde diversas ópticas. “O Camiño: Cultura e tradición” é o título do programa de actividades preparado pola Academia Xacobea, que por segundo ano consecutivo asume a organización das Xornadas, coa colaboración da Xunta de Galicia, a Universidade de Santiago de Compostela, o Concello de Ribadeo e a Deputación de Lugo. O presidente da Academia, Xesús Palmou, o alcalde ribadense, Daniel Vega, e o secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, deron a coñecer esta tarde os detalles do programa.

“Queremos converter Ribadeo nun espazo de congresos e por iso imos seguir apostando por estas Xornadas. Xa loitamos por elas desde a oposición e seguimos apostando por elas desde o goberno como algo clave na vida cultural e económica da nosa vila. Son unhas xornadas que marcaron a historia e van marcar o futuro de Ribadeo”, explicou o rexedor tras agradecer a colaboración da Xunta, a Academia Xacobea e a Universidade de Santiago de Compostela, e destacar o papel clave que xogaron e xogan nas Xornadas Manuel Valín (presente no acto desta tarde, ao igual que a concelleira Begoña Sanjurjo) e o profesor John Rutherford.

Xesús Palmou tamén tivo palabras de agradecemento para Rutherford e Valín, así como para Daniel Vega. O presidente da Academia sinalou que o agora alcalde e o que fora concelleiro nos inicios das Xornadas foron responsables en boa parte do éxito da edición do 2022, que permitiu recuperalas despois dun largo parón. Palmou debullou o programa desta edición destacando a diversidade dos temas a tratar e a talla dos relatores e augurando por elo un novo éxito.

Así o sinalou tamén o secretario xeral de Política Lingüística, quen apuntou que se trata “dunhas xornadas únicas” e lembrou que hai un año xa manifestara a súa vontade de seguir axudando a consolidar as Xornadas. “Y así foi. Estas xornadas chegaron para quedarse e aquí están. E desde aquí manifesto o compromiso da Xunta de que o ano próximo volveremos estar aquí”, explicou Valentín García .

O presidente da Real Academia Galega, Víctor F. Freixanes, será o encargado de ofrecer a primeira conferencia tras o acto inaugural das Xornadas, que se celebrará ás 16.30 horas do venres 1 de decembro no auditorio Hernán Naval. Por ese recinto e ata o domingo 3 pasarán tamén outros destacados relatores como os catedráticos Carlos Villanueva Abelairas (emérito da USC), Gregoria Cavero Domínguez (Universidade de León) e Javier Gómez-Montero (Universidade de Kiel) para  abordar nas súas intervencións cuestións como a música no Camiño de Santiago, a alimentación dos peregrinos e a literatura xacobea. Tamén haberá tempo para examinar as paisaxes do Camiño co director do Instituto de Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural da USC, Pablo Ramil Rego, así como para conversar sobre distintos itinerarios xacobeos con Rubén Lois González, catedrático de Análise Xeográfica Rexional da USC. Ademais, os participantes poderán coñecer a artesanía que pervive nas marxes do Camiño, gozar da música en vivo da Coral Polifónica de Ribadeo ou contemplar a exposición sobre o Camiño que será inaugurada o venres 1 por Ildefonso de la Campa, director de Administración e Relacións coas Asociacións de Amigos do Camiño, e que se poderá visitar ata o domingo 3.

As Xornadas prestarán atención, así mesmo, ao patrimonio e a gastronomía de Ribadeo. O programa inclúe unha visita guiada o Santuario da nosa Señora das Virtudes, que acollerá a conferencia da ribadense Celia Castro Fernández (catedrática da Escola de Arte Superior de Deseño Ramón Falcón). Tamén haberá unha dobre proposta divulgativa e gastronómica. A catedrática de Pediatría da USC e presidenta da Federación Española de Nutrición, Rosaura Leis, falará da dieta atlántica antes de dar paso ao chef Antonio Botana, responsable do restaurante Ramonita e membro do grupo Nove, que realizará un demostración e degustación da cociña dos Camiños.

John Rutherford, profesor Emérito do Queen’s College da Universidade de Oxford, escritor, tradutor e un dos principais responsables das Xornadas nas súas orixes, hai xa máis de 30 anos, será o encargado de pechar a edición deste ano coa conferencia final do domingo 3 previa ao acto oficial de clausura.

O programa completo  destas XVIII Xornadas Mar por Medio está dispoñible na páxina web da Academia Xacobea (http://academiaxacobea.gal/), onde foi habilitado tamén un formulario para que os interesados en participar nas actividades poidan formalizar a súa inscrición: http://academiaxacobea.gal/inscripcion-mar-por-medio/

Ribadeo analizará la cultura y las tradiciones del Camino de Santiago en la nueva edición de las Jornadas Mar por Medio

El programa fue presentado hoy por el secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García; el alcalde ribadense, Daniel Vega, y el presidente de la Academia Xacobea, Xesús Palmou

Conferencias, gastronomía, arte y música son algunas de las propuestas que se desarrollará los días 1, 2 y 3 de diciembre dando así continuidad a esta cita recuperada el año pasado tras un largo parón

Ribadeo. Miércoles, 15 de noviembre de 2023. La localidad de Ribadeo acogerá los días 1, 2 y 3 de diciembre la decimoctava edición de las Jornadas Mar por Medio reuniendo a un nutrido grupo de especialistas y estudiosos del fenómeno jacobeo para analizarlo desde diversas ópticas. “El Camino: Cultura y tradición” es el título del programa de actividades preparado por la Academia Xacobea, que por segundo año consecutivo asume la organización de las Jornadas, con la colaboración de la Xunta de Galicia, la Universidad de Santiago de Compostela, el Ayuntamiento de Ribadeo y la Diputación de Lugo. El presidente de la Academia, Xesús Palmou, el alcalde ribadense, Daniel Vega, y el secretario general de Política Lingüística, Valentín García, han dado a conocer esta tarde los detalles del programa. 

“Queremos convertir Ribadeo en un espacio de congresos y por eso vamos a seguir apostando por estas Jornadas. Ya luchamos por ellas desde la oposición y seguimos apostando por ellas ahora como algo clave en la vida cultural y económica de nuestra villa. Son unas jornadas que marcaron la historia y van a marcar el futuro de Ribadeo”, ha explicado el regidor tras agradecer la colaboración de la Xunta, la Academia Xacobea y la Universidad de Santiago de Compostela, y destacar el papel clave que jugaron y juegan en las Jornadas Manuel Valín (presente en el acto de esta tarde, al igual que la concejala Begoña Sanjurjo) y el profesor John Rutherford.

Xesús Palmou también ha tenido palabras de agradecimiento para Rutherford y Valín, así como para Daniel Vega. El presidente de la Academia ha señalado que el ahora alcalde y el que fuera concejal en los inicios de las Jornadas son responsables en buena parte del éxito de la edición del 2022, que permitió recuperarlas después de un largo parón. Palmou ha desgranado el programa de esta edición destacando la diversidad de los temas a tratar y la talla de los ponentes y augurando por ello un nuevo éxito.

Así lo ha señalado también el secretario xeral de Política Lingüística, quien ha apuntado que se trata de “unas jornadas únicas” y ha recordado que hace un año ya había manifestado su voluntad de seguir ayudando a consolidar las Jornadas. “Y así ha sido. Estas jornadas llegaron para quedarse y aquí están, y desde aquí manifiesto el compromiso de la Xunta de que el año próximo volveremos a estar aquí”, ha explicado Valentín García.

El presidente de la Real Academia Galega, Víctor F. Freixanes, será el encargado de ofrecer la primera conferencia tras el acto inaugural de las Jornadas, que se celebrará a las 16.30 horas del viernes 1 de diciembre en el auditorio Hernán Naval. Por ese recinto y hasta el domingo 3 pasarán también otros destacados ponentes como los catedráticos Carlos Villanueva Abelairas (emérito de la USC), Gregoria Cavero Domínguez (Universidad de León) y Javier Gómez-Montero (Universidad de Kiel) para  abordar en sus intervenciones cuestiones como la música en el Camino de Santiago, la alimentación de los peregrinos y la literatura jacobea. También habrá tiempo para examinar los paisajes del Camino con el director del Instituto de Biodiversidad Agraria y Desarrollo Rural de la USC, Pablo Ramil Rego, así como para conversar sobre distintos itinerarios jacobeos con Rubén Lois González, catedrático de Análisis Geográfico Regional de la USC. Además, los participantes podrán conocer la artesanía que pervive en los márgenes del Camino, disfrutar de la música en vivo de la Coral Polifónica de Ribadeo o contemplar la exposición sobre el Camino que será inaugurada el viernes 1 por Ildefonso de la Campa, director de Administración y Relaciones con las Asociaciones de Amigos del Camino, y que se podrá visitar hasta el domingo 3.

Las Jornadas prestarán atención, asimismo, al patrimonio y la gastronomía de Ribadeo. El programa incluye una visita guiada el Santuario de Nuestra Señora de las Virtudes, que acogerá la conferencia de la ribadense Celia Castro Fernández (catedrática de la Escuela de Arte Superior de Diseño Ramón Falcón). También habrá una doble propuesta divulgativa y gastronómica. La catedrática de Pediatría de la USC y presidenta de la Federación Española de Nutrición, Rosaura Leis, hablará de la dieta atlántica antes de dar paso al chef Antonio Botana, responsable do restaurante Ramonita y miembro del grupo Nove, que realizará un demostración y degustación de la cocina de los Caminos.

John Rutherford, profesor Emérito del Queen’s College de la Universidad de Oxford, escritor, traductor y uno de los principales responsables de las Jornadas en sus orígenes, hace ya más de 30 años, será el encargado de cerrar la edición de este año con la conferencia final del domingo 3 previa al acto oficial de clausura.

El programa completo de estas XVIII Jornadas Mar por Medio está disponible en la página web de la Academia Xacobea (http://academiaxacobea.gal/), donde ha sido habilitado también un formulario para que los interesados en participar en las actividades puedan formalizar su inscripción: http://academiaxacobea.gal/inscripcion-mar-por-medio/