Close

octubre 26, 2023

Elección da nova Xunta de Goberno da Academia Xacobea

O pasado día 17, levouse a cabo a elección do presidente e demais membros da Xunta de Goberno da Academia Xacobea.

Tras a votación secreta que se realizou na Xunta Plenaria da Academia, a nova Xunta de Goberno quedou constituída polas seguintes persoas:

Presidente: Xesús Carlos Palmou Lorenzo.

Vicepresidente 1º: Marcelino Agís Villaverde.

Vicepresidenta 2ª: María Josefa Sanz Fuentes.

Secretario: Ulises Bértolo García.

Tesoureiro: Eduardo López Pereira.

Bibliotecario: Enrique Otero Fernández.

Vogais: Teresa Carballeira Rivera e Milagros Otero Parga.

Elección de la nueva Junta de Gobierno de la Academia Xacobea

El pasado día 17, se llevó a cabo la elección del presidente y demás miembros de la Junta de Gobierno de la Academia Xacobea.

Tras la  votación secreta realizada en la Junta Plenaria de la Academia, la nueva Junta de Gobierno ha quedado constituida por las siguientes personas:

Presidente: Xesús Carlos Palmou Lorenzo.

Vicepresidente 1º: Marcelino Agís Villaverde.

Vicepresidenta 2ª: María Josefa Sanz Fuentes.

Secretario: Ulises Bértolo García.

Tesorero: Eduardo López Pereira.

Bibliotecario: Enrique Otero Fernández.

Vocales: Teresa Carballeira Rivera y Milagros Otero Parga.