Close

mayo 26, 2023

A Academia Xacobea volve impulsar a reflexión en torno ao Camiño e a peregrinación coa segunda edición do Premio de Ensaio Camiño de Santiago

O galardón, convocado coa colaboración da Consellería de Cultura e o patrocinio de Aluminios Cortizo, está dotado con 3.000 euros

O prazo para o envío dos orixinais estará aberto ata o 1 de outubro, e a obra premiada será publicada en galego e castelán pola Editorial Galaxia

Santiago de Compostela. Venres, 26 de maio de 2023. A Academia Xacobea acaba de abrir o prazo de presentación de orixinais para a segunda edición do Premio de Ensaio Camiño de Santiago, un galardón que naceu hai agora 3 anos e cuxa convocatoria se vai alternando de forma anual cos certames de novela e poesía que tamén impulsa esta institución co obxectivo de promover e difundir o Camiño de peregrinación a Compostela e o fenómeno xacobeo en xeral.  

Esta nova convocatoria do Premio de Ensaio conta coa colaboración da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades a través da Secretaría Xeral de Política Lingüística e da Dirección Xeral de Cultura, e co patrocinio da empresa Aluminios Cortizo. O autor ou autora da obra gañadora recibirá un premio económico de 3.000 euros e, ademais, verá a súa obra publicada tanto en galego como en castelán pola Editorial Galaxia. 

O prazo para o envío dos orixinais estará aberto ata o 1 de outubro deste ano, tal como se recolle nas bases que xa se poden consultar na páxina web da Academia Xacobea (www.academiaxacobea.gal). A convocatoria establece tamén que as obras aspirantes deberán ser orixinais e inéditas. Tampouco poderán ter sido premiadas noutros certames nin presentadas como como traballos científicos ou académicos diante de institucións públicas ou privadas. Poderán presentarse en galego ou castelán e a súa lonxitude deberá estar entre 100 e 200 páxinas. 

Cinco personalidades do mundo académico e da cultura integrarán o xurado do certame. A súa composición será comunicada a través da web da Academia e a súa decisión farase publica a finais do mes de novembro. O acto de entrega do galardón celebrarase a mediados do mes de decembro.

O autor galardoado na primeira edición do Premio de Ensaio Camiño de Santiago foi o compostelán Jesús Curros Neira por Escenas, imaxes e sons do Camiño, unha obra na que realizou un repaso ao fenómeno xacobeo como fonte de inspiración de diferentes manifestacións artísticas ao longo da historia.

La Academia Xacobea vuelve a impulsarla reflexión en torno al Camino y la peregrinación con la segunda edición del Premio de Ensayo Camino de Santiago

El galardón, convocado con la colaboración de la Consellería de Cultura y el patrocinio de Aluminios Cortizo, está dotado con 3.000 euros

El plazo para el envío de los originales estará abierto hasta el 1 de octubre, y la obra premiada será publicada en gallego y castellano por la Editorial Galaxia

Santiago de Compostela. Viernes, 26 de mayo de 2023. La Academia Xacobea acaba de abrir el plazo de presentación de originales para la segunda edición del Premio de Ensayo Camino de Santiago, un galardón que nació hace ahora 3 años y cuya convocatoria se va alternando de forma anual con los certámenes de novela y poesía que también impulsa esta institución con el objetivo de promover y difundir el Camino de peregrinación a Compostela y el fenómeno jacobeo en general. 

Esta nueva convocatoria del Premio de Ensayo cuenta con la colaboración de la Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional y Universidades a través de la Secretaría Xeral de Política Lingüística y de la Dirección Xeral de Cultura, y con el patrocinio de la empresa Aluminios Cortizo. El autor o autora de la obra ganadora recibirá un premio económico de 3.000 euros y, además, verá su obra publicada tanto en gallego como en castellano por la Editorial Galaxia. 

El plazo para el envío de los originales estará abierto hasta el 1 de octubre de este año, tal como se recoge en las bases que ya se pueden consultar en la página web de la Academia Xacobea (www.academiaxacobea.gal). La convocatoria establece también que las obras aspirantes deberán ser originales e inéditas. Tampoco podrán haber sido premiadas en otros certámenes ni haber sido presentadas como como trabajos científicos o académicos ante instituciones públicas o privadas. Podrán presentarse en gallego o castellano y su longitud deberá estar entre 100 y 200 páginas. 

Cinco personalidades del mundo académico y de la cultura integrarán el jurado del certamen. Su composición será comunicada a través de la web de la Academia y su decisión se hará publica a finales del mes de noviembre. El acto de entrega del galardón se celebrará a mediados del mes de diciembre.

El autor galardonado en la primera edición del Premio de Ensayo Camino de Santiago fue el compostelano Jesús Curros Neira por Escenas, imágenes y sonidos del Camino, una obra en la que realizó un repaso al fenómeno jacobeo como fuente de inspiración de diferentes manifestaciones artísticas a lo largo de la historia.