Close

febrero 20, 2023

A Academia Xacobea inicia un novo curso marcado pola promoción do Camiño de Santiago, a divulgación e a investigación

O catedrático e académico Florencio Vicente Castro propuxo na súa lección inaugural a creación dunha guía iconográfica sobre o Camiño na web que fomente o coñecemento e a participación dos peregrinos

O secretario xeral técnico da Consellería de Cultura, Manuel Vila, destacou a capacidade de superación e a resiliencia do Camiño, e o labor que realiza a Academia para promover os seus valores universais

Santiago de Compostela. Luns, 20 de febreiro de 2023. A Academia Xacobea deu comezo esta tarde, de xeito oficial, ao curso 2023 repasando as numerosas actividades desenvolvidas durante o intenso e excepcional xacobeo bienal 2021-22 e avanzando algúns dos proxectos que afrontará durante este 2023. O presidente da Academia, Xesús Palmou, explicou no transcurso do acto celebrado no compostelán Pazo de San Roque que durante os dous últimos anos a institución desenvolveu un fecundo labor que se traduciu en fitos como a celebración do Congreso Mundial Xacobeo, presidido polo Rei Felipe VI; a participación no XXVI Congreso Mundial de Dereito que tivo lugar en Barranquilla (Colombia); a recepción da distinción “Embaixadores Mundiais da Marca España”, a convocatoria dos premios literarios Camiño de Santiago, a edición do libro “Crónica dun Peregrino Singular”, ou a organización das Xornadas Mar Por Medio, celebradas en Ribadeo.

Con respecto ao curso 2023, Xesús Palmou manifestou o compromiso da Academia Xacobea de continuar co seu labor divulgativo e promocional do Camiño de Santiago en diversos lugares de toda España, como Andalucía, Canarias, Castela e León, e Madrid, en colaboración coas institucións autonómicas desas comunidades. Ademais, avanzou que a Academia volverá estar presente no Congreso Mundial do Dereito, cuxa XXVII edición celebrarase en Nova York no mes de xullo, e que ademais levará a cabo dous programas de investigación en colaboración con importantes institucións dese ámbito. O presidente da Academia tamén aproveitou a súa intervención no acto desta tarde para reiterar o seu agradecemento á Xunta de Galicia, a Consellería de Cultura, Educación e Universidade; a Secretaría Xeral de Política Lingüística, anfitrioa da sesión; o Arcebispado de Santiago, a Axencia Turismo de Galicia, a Universidade de Santiago; o Consorcio da Cidade de Santiago; a Cidade da Cultura, “e demais entidades que colaboraron no desenvolvemento da nosa actividade”.

O secretario xeral técnico da Consellería de Cultura, Manuel Vila López, foi o encargado de falar en nome da Xunta neste acto ao que tamén asistiu o secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García. Vila López destacou a capacidade de superación e a resiliencia do Camiño de Santiago e o seu papel como fenómeno inspirador en calquera ámbito da vida, cualidade que fixo extensiva á Academia Xacobea. “Se algo supón o Camiño e o Xacobeo son os seus valores e a súa capacidade para crear unha comunidade aberta cun substrato común”, indicou Manuel Vila antes de reafirmar o compromiso da Xunta de “seguir apoiando o proxecto de divulgación e investigación da Academia Xacobea porque recolle os valores universais do Camiño e de Galicia”.

Pola súa banda, Florencio Vicente Castro, Académico de Número e Catedrático da Universidade de Estremadura e secretario xeral da mesma durante 23 anos, leu a lección inaugural deste curso 2023 da Academia. Na súa intervención, titulada “Buscando unha estrela no Camiño de Santiago”, propuxo a creación dunha Guía iconográfica na web centrada na ruta cara a Compostela e pensada para incentivar o coñecemento e a participación activa dos peregrinos. Vicente Castro defendeu a elaboración dunha lista de “retos, fitos, sinais, edificios, igrexas, basílicas, catedrais, capiteis, estatuas, etc. importantes e significativos, que (os peregrinos) deben atopar nese percorrido polo Camiño” co obxectivo de que despois compartan as súas imaxes, comentarios ou outros contidos, a través das súas redes sociais ou blogues.

O Académico sinalou que o valor da cultura humanista do Camiño, o significado interno persoal do Camiño, o carácter social e comunicador do ser humano e o posicionamento da psicoloxía positiva como prerrequisito para afrontar o Camiño son catro das razóns que apoian a súa proposta de guía, que se apoia tamén nas novas formas de comunicación e no seu gran potencial. “En resumo, pretendín xustificar, argumentar, a importancia da interpretación desde as humanidades, desde o humanístico, do social, etc. despois de que iso dá valor ás manifestacións artísticas do Camiño de Santiago e descubrilo axudaranos a camiñar máis felices”.

La Academia Xacobea inicia un nuevo curso marcado por la promoción del Camino de Santiago, la divulgación y la investigación

El catedrático y académico Florencio Vicente Castro ha propuesto en su lección inaugural la creación de una guía iconográfica sobre el Camino en la web que fomente el conocimiento y la participación de los peregrinos

El secretario xeral técnico de la Consellería de Cultura, Manuel Vila, ha destacado la capacidad de superación y la resiliencia del Camino, y la labor que realiza la Academia para promover sus valores universales

Santiago de Compostela. Lunes, 20 de febrero de 2023. La Academia Xacobea ha dado comienzo esta tarde, de forma oficial, al curso 2023 repasando las numerosas actividades desarrolladas durante el intenso y excepcional xacobeo bienal 2021-22 y avanzando algunos de los proyectos que afrontará durante este 2023. El presidente de la Academia, Xesús Palmou, ha explicado en el transcurso del acto celebrado en el compostelano Pazo de San Roque que durante los dos últimos años la institución ha desarrollado una fecunda labor que se ha traducido en hitos como la celebración del Congreso Mundial Xacobeo, presidido por el Rey Felipe VI; la participación en el XXVI Congreso Mundial de Derecho que tuvo lugar en Barranquilla (Colombia); la recepción de la distinción “Embajadores Mundiales de la Marca España”, la convocatoria de los premios literarios Camino de Santiago, la edición del libro “Crónica de un Peregrino Singular”, o la organización de las Jornadas Mar Por Medio, celebradas en Ribadeo.

Con respecto al curso 2023, Xesús Palmou ha manifestado el compromiso de la Academia Xacobea de continuar con su labor divulgativa y promocional del Camino de Santiago en diversos lugares de toda España, como Andalucía, Canarias, Castilla y León, y Madrid, en colaboración con las instituciones autonómicas de esas comunidades. Además, ha avanzado que la Academia volverá a estar presente en el Congreso Mundial del Derecho, cuya XXVII edición se celebrará en Nueva York en el mes de julio, y que además llevará a cabo dos programas de investigación en colaboración con importantes instituciones de ese ámbito. El presidente de la Academia también ha aprovechado su intervención en el acto de esta tarde para reiterar su agradecimiento a la Xunta de Galicia, la Consellería de Cultura, Educación y Universidad; la Secretaría Xeral de Política Lingüística, anfitriona de la sesión; el Arzobispado de Santiago, la Agencia Turismo de Galicia, la Universidad de Santiago; el Consorcio de la Ciudad de Santiago; la Ciudad de la Cultura, “y demás entidades que han colaborado en el desarrollo de nuestra actividad”.

El secretario xeral técnico de la Consellería de Cultura, Manuel Vila López, ha sido el encargado de hablar en nombre de la Xunta en este acto al que también ha asistido el secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García. Vila López ha destacado la capacidad de superación y la resiliencia del Camino de Santiago y su papel como fenómeno inspirador en cualquier ámbito de la vida, cualidad que ha hecho extensiva a la Academia Xacobea. “Si algo supone el Camino y el Xacobeo son sus valores y su capacidad para crear una comunidad abierta con un sustrato común”, ha indicado Manuel Vila antes de reafirmar el compromiso de la Xunta de “seguir apoyando el proyecto de divulgación e investigación de la Academia Xacobea porque recoge los valores universales del Camino y de Galicia”.

Por su parte, Florencio Vicente Castro, Académico de Número y Catedrático de la Universidad de Extremadura y secretario general de la misma durante 23 años, ha leído la lección inaugural del curso 2023 de la Academia. En su intervención, titulada “Buscando una estrella en el Camino de Santiago”, ha propuesto la creación de una Guía iconográfica en la web centrada en la ruta hacia Compostela y pensada para incentivar el conocimiento y la participación activa de los peregrinos. Vicente Castro ha defendido la elaboración de una lista de “retos, hitos, señales, edificios, iglesias, basílicas, catedrales, capiteles, estatuas, etc. importantes y significativos, que (los peregrinos) deben encontrar en ese recorrido por el Camino” con el objetivo de que después compartan sus imágenes, comentarios u otros contenidos, a través de sus redes sociales o blogs. 

El Académico ha señalado que el valor de la cultura humanista del Camino, el significado interno personal del Camino, el carácter social y comunicador del ser humano y el posicionamiento de la psicología positiva como prerrequisito para afrontar el Camino son cuatro de las razones que apoyan su propuesta de guía, que se apoya también en las  nuevas formas de comunicación y en su gran potencial. “En resumen, he pretendido justificar, argumentar, la importancia de la interpretación desde las humanidades, desde lo humanístico, de lo social, etc. en cuanto que ello da valor a las manifestaciones artísticas del Camino de Santiago y descubrirlo nos ayudará a caminar más felices”.