Close

octubre 14, 2022

O conselleiro de Cultura inaugura a nova sede da Academia Xacobea na Cidade da Cultura de Galicia

Román Rodríguez destacou que as novas dependencias permitirán á institución “ampliar os seus horizontes e a súa proxección”

O presidente da Academia, Xesús Palmou, agradeceu o apoio institucional que o representante autonómico vén prestando á entidade xa desde a súa creación

Santiago de Compostela. Venres, 14 de outubro do 2022. A Academia Xacobea dispón xa dunha nova sede na Cidade da Cultura de Galicia. Tras ocupar diferentes espazos noutros recintos de Santiago de Compostela de forma provisional desde a súa creación, a entidade trasladouse esta semana ata o complexo situado no Monte Gaiás para ocupar unhas dependencias cedidas pola Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades. O propio titular deste departamento autonómico, Román Rodríguez, foi o encargado de oficializar este xoves a cesión dese espazo e proceder á súa inauguración oficial como sede da Academia Xacobea nun acto no que estivo acompañado pola directora xerente da Cidade da Cultura, Ana Isabel Vázquez Reboredo, así como por unha nutrida representación dos académicos encabezados polo presidente, Xesús Palmou, e os vicepresidentes, Marcelino Agís e Josefa Sanz.

Román Rodríguez destacou durante a súa visita ás dependencias o labor que a Academia Xacobea desenvolve no ámbito da investigación e da difusión do Camiño de Santiago como fenómeno espiritual, cultural e identitario. O conselleiro expresou o seu desexo de que a nova sede  permita  á Academia “poder ampliar os seus horizontes e a súa proxección para seguir profundando nas liñas de investigación abertas sobre o Xacobeo, e emprender máis estudos sobre a súa fenomenoloxía e a súa identidade”.

Así o manifestou tamén Xesús Palmou, quen mostrou o seu agradecemento polo apoio institucional que a Academia Xacobea vén recibindo xa desde os seus primeiros pasos e, mesmo, para a súa creación, por parte da consellería e de Román Rodríguez. O presidente da Academia Xacobea lembrou que esta é unha institución autónoma e independente, pero sinalou que isto non impide a “colaboración e coordinación con quen ten responsabilidades de goberno”. Neste sentido, apuntou tamén que esta nova mostra de colaboración materializada na Cidade da Cultura permitirá á Academia “dispoñer por primeira vez dunhas dependencias dignas desde as que planificar as súas actividades de estudo e promoción do Camiño de Santiago e do fenómeno xacobeo”. Xesús Palmou lembrou que na súa curta vida, a Academia desenvolveu xa actividades en diferentes lugares de Galicia e de boa parte de España, así como en cidades doutros países como Miami (Estados Unidos) e Barranquilla (Colombia), e anunciou que en xuño do próximo ano a Academia estará presente tamén na sede da ONU para impartir unha conferencia.

O presidente da Academia Xacobea tamén tivo palabras de agradecemento para a directora xerente da Cidade da Cultura por acoller á institución nas súas instalacións.

El conselleiro de Cultura inaugura la nueva sede de la Academia Xacobea en la Ciudad de la Cultura de Galicia

Román Rodríguez ha destacado que las nuevas dependencias permitirán a la institución “ampliar sus horizontes y su proyección”

El presidente de la Academia, Xesús Palmou, ha agradecido el apoyo institucional que el representante autonómico viene prestando a la entidad ya desde su creación

Santiago de Compostela. Viernes, 14 de octubre del 2022. La Academia Xacobea dispone ya de unas nueva sede en la Ciudad de la Cultura de Galicia. Tras haber ocupado diferentes espacios en otros recintos de Santiago de Compostela de forma provisional desde su creación, la entidad se ha trasladado esta semana hasta el complejo situado en el Monte Gaiás para ocupar unas dependencias cedidas por la Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades. El propio titular de este departamento autonómico, Román Rodríguez, ha sido el encargado de oficializar este jueves la cesión de ese espacio y proceder a su inauguración oficial como sede de la Academia Xacobea en un acto en el que ha estado acompañado por la directora gerente de la Ciudad de la Cultura, Ana Isabel Vázquez Reboredo, así como por una nutrida representación de los académicos encabezados por el presidente, Xesús Palmou, y los vicepresidentes, Marcelino Agís y Josefa Sanz.

Román Rodríguez destacó durante su visita a las dependencias la labor que la Academia Xacobea desarrolla en el ámbito de la investigación y de la difusión del Camino de Santiago como fenómeno espiritual, cultural e identitario. El conselleiro expresó su deseo de que la nueva sede  permita  a la Academia “poder ampliar sus horizontes y su proyección para seguir ahondando en las líneas de investigación abiertas sobre el Xacobeo, y emprender más estudios sobre su fenomenología y su identidad”.

Así lo manifestó también Xesús Palmou, quien mostró su agradecimiento por el apoyo institucional que la Academia Xacobea ha venido recibiendo ya desde sus primeros pasos e, incluso, para su creación, por parte de la consellería y de Román Rodríguez. El presidente de la Academia Xacobea recordó que esta es una institución autónoma e independiente, pero señaló que esto no impide la “colaboración y coordinación con quien tiene responsabilidades de gobierno”. En este sentido, apuntó también que esta nueva muestra de colaboración materializada en la Ciudad de la Cultura permitirá a la Academia “disponer por primera vez de unas dependencias dignas desde las que planificar sus actividades de estudio y promoción del Camino de Santiago y del fenómeno jacobeo”. Xesús Palmou recordó que en su corta vida, la Academia ha desarrollado ya actividades en diferentes lugares de Galicia y de buena parte de España, así como en ciudades de otros países como Miami (Estados Unidos) y Barranquilla (Colombia), y anunció que en junio del próximo año la Academia estará presente también en la sede de la ONU para impartir una conferencia.

El presidente de la Academia Xacobea también tuvo palabras de agradecimiento para la directora gerente de la Ciudad de la Cultura por acoger a la institución en sus instalaciones.