Close

julio 15, 2022

A Xunta de Galicia, a Universidade de Santiago e a Academia Xacobea, coa colaboración da Deputación Provincial de Lugo e do Concello de Ribadeo, recuperan as Xornadas de temática cultural “Mar por Medio”

Nas xornadasen esta ocasión de temática Xacobea, que se celebrarán en Ribadeo, participará o hispanista británico John Rutherfordimpulsor das mesmas en anteriores edicións, antes da súa interrupción.

Santiago, 15 de xullo de 2022 .- A Academia Xacobea, en colaboración coa Xunta de Galicia, a Universidade de Santiago, Deputación de Lugo e o Concello de Ribadeo, organizará, os días 16, 17 e 18 de setembro, as  XVII Xornadas Xacobeas “Mar por Medio”.

Nesta Xornadas, estará presente e participará como Conferenciante o Hispanista británico John Rutherford, difusor das linguas e literaturas galega e española,  e do Camiño de Santiago, impulsor e difusor destas Xornadas en anteriores edicións.

Ao longo dos 3 dias levaranse  a cabo conferencias, táboas redondas, unha exposición sobre a Ruta Xacobea e interpretacións musicais, todo elo relacionado co Camiño de Santiago e o fenómeno Xacobeo.

Como conferenciantes e participantes nas táboas redondas, estarán persoas do  ámbito universitario, da comunicación, da cultura, da igrexa, da administración e da propia Academia, todas elas expertas coñecedoras e difusoras do mundo Xacobeo.

A inscrición  para asistentes estará aberta na web da Academia Xacobea www.academiaxacobea.gal a partir do día 20 do presente mes .

La Xunta de Galicia, la Universidad de Santiago y la Academia Xacobea, con la colaboración de la Diputación Provincial de Lugo y del Ayuntamiento de Ribadeo, recuperan las Jornadas de temática cultural “Mar por Medio”

En las jornadas, en esta ocasión de temática Xacobea, que se celebrarán en Ribadeo, participará el hispanista británico John Rutherford, impulsor de las mismas en anteriores ediciones, antes de su interrupción.

Santiago, 15 de julio de 2022 .- La Academia Xacobea, en colaboración con la Xunta de Galicia, la Universidad de Santiago, Diputación de Lugo y el Ayuntamiento de Ribadeo, organizará, los días 16, 17 y 18 de septiembre, las XVII Jornadas Xacobeas “Mar por Medio”.

En esta Jornadas, estará presente y participará como Conferenciante el Hispanista británico John Rutherford, difusor de las lenguas y literaturas gallega y española, y del Camino de Santiago, impulsor y difusor de estas Jornadas en anteriores ediciones.

A lo largo de los 3 días se llevarán a cabo conferencias, mesas redondas, una exposición sobre la Ruta Xacobea e interpretaciones musicales, todo ello relacionado con el Camino de Santiago y el fenómeno Xacobeo.

Como conferenciantes y participantes en las mesas redondas, estarán personas del ámbito universitario, de la comunicación, de la cultura, de la iglesia, de la administración y de la propia Academia, todas ellas expertas conocedoras y difusoras del mundo Xacobeo.

La inscripción para asistentes estará abierta en la web de la Academia Xacobea www.academiaxacobea.gal a partir del día 20 del presente mes .