Close

junio 16, 2022

Suspense e humor na segunda edición do Premio de Novela Camiño de Santiago

O vigués José G. Barral recibiu esta tarde pola súa obra “Cruzados polo camiño” o galardón da Academia Xacobea nun acto presidido polo secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García

A institución presidida por Xesús Palmou presentará en datas próximas a segunda convocatoria do seu certame de poesía

Santiago de Compostela. Xoves, 16 de xuño do 2022. O secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, presidiu esta tarde no Auditorio de Afundación de Santiago de Compostela o acto de entrega da segunda edición do Premio de Novela Camiño de Santiago, convocado pola Academia Xacobea coa colaboración da Xunta de Galicia e a Editorial Galaxia, e o patrocinio da empresa Aluminios Cortizo. O galardón, dotado con 3.000 euros e a publicación en galego e castelán do texto gañador, recaeu no vigués José G. Barral por Cruzados polo camiño. Conxecturas compostelás dun papa atribulado, obra na que en clave de suspense trufado de humor narra unha confabulación ao redor da visita do papa Bieito XVI a Compostela do 2010 e a investigación emprendida por un sacerdote sui generis para esclarecer os atentados cometidos contra algúns elementos patrimoniais do Camiño. “O autor constrúe unha historia que mestura o xogo da investigación coa reflexión sobre os retos da relixiosidade en épocas de tendencia secular, levándonos polos escenarios simbólicos, emocionais e reais do Camiño; destacou o xurado do galardón á hora de adoptar a súa decisión, segundo sinalou esta tarde Xesús Palmou.

O presidente da Academia Xacobea apuntou tamén que foron unha decena as obras aspirantes ao galardón, “todas elas de notable calidade literaria”, e que o xurado, integrado polo editor Francisco Castro, a escritora e libreira Mercedes Corbillón, o crítico literario Armando Requeixo, a xornalista Pilar Falcón, o académico Ulises Bértolo e o propio Palmou, acordou por iso conceder tamén un accésit a Óscar Vázquez Lima e María Teresa Chamorro Álvarez por A túa pegada no Camiño.

Xesús Palmou destacou, así mesmo, que coa entrega deste segundo galardón de novela a Academia dá continuidade ao seu labor de promoción das letras en torno ao Camiño, que tamén levou aos ámbitos da poesía e o ensaio a través dos premios concedidos, respectivamente, a Domingo Tabuyo por Das viaxes maiúsculas e Jesús Curros Neira por Escenas, imaxes e sons do Camiño. “No seu día consideramos que a literatura é un medio importante para o cumprimento dos obxectivos da Academia e tendo en conta a escasa presenza do Camiño de Santiago na literatura galega, apostamos por este medio para a súa difusión e promoción”, explicou. 

José G. Barral mostrou o seu agradecemento pola concesión do premio, así como a súa sorpresa por este recoñecemento. Segundo explicou, comezou a escribir Cruzados polo camiño no 2010 e o texto sufriu diversos avatares antes de ir parar ao xurado do galardón convocado pola Academia Xacobea tras pasar polas mans de varios parentes e amigos que exerceron de “censores” e “prefectos de cabeceira”. Barral recoñeceu a influencia da literatura “histórica- críptica” que combina “épica clásica grega, a literatura relixiosa, a novela policial contemporánea e a mellor tradición aventureira”. “Esta mestura  heterodoxa, esta sinfonía  disonante, tan magnética como  repulsiva, foi o que me impulsou a facer Cruzados polo Camiño, buscando un Guillerme de  Baskerville, o de O nome da rosa, que tomaría corpo en Evencio de  Borbén, e a transformación de Adso de Melk nun Jiménez do Oso ou un Iker Jiménez suízo. Con esta inspiración e estes personaxes un tanto extravagantes, non me propuxen un libro formal, un manual  canónico sobre o Camiño de Santiago”, detallou o autor nunha intervención na que tamén lembrou a algúns dos autores ilustres que abordaron a cuestión xacobea ao longo da historia e aos que recorreu para documentarse.

“Cando se entrega un premio literario é un día fermoso e un motivo de enorme ledicia”, explicou pola súa banda o editor Francisco Castro antes de lembrar que a Editorial Galaxia vén colaborando cos premios da Academia Xacobea desde o primeiro momento. Castro puxo en valor tamén o feito de que un galardón cunha temática tan concreta como é o Camiño de Santiago teña xuntado tantas obras aspirantes e destacou a calidade de todas elas. Sobre a gañadora sinalou que, aínda que pareza un tópico é unha “novela trepidante”, e mostrou a súa satisfacción “como editor” por poder publicala tanto en galego como en castelán e a súa vocación por chegar a un amplo público.

O acto, no que tamén estivo presente Óscar Vázquez Lima para recoller o accésit, foi pechado por Valentín García, quen destacou que o galardón da Academia Xacobea constitúe unha nova demostración de que o Camiño de Santiago é “unha inmensa fonte de experiencias, coñecemento, tradicións…” O secretario xeral de Política Lingüística tivo palabras de louvanza para a institución que preside Xesús Palmou, da que sinalou que “fai un labor inmenso á hora de pescudar, buscar e dar difusión a todo o que se move en torno ao Camiño, e esta novela é un froito máis dese traballo”.

O labor promocional da literatura en torno ao fenómeno xacobeo por parte da Academia Xacobea non tardará en ter continuidade, debido a que en datas moi próximas procederá a convocar a segunda edición do Premio de Poesía Camiño de Santiago.

El editor Francisco Castro; el secretario xeral de Política Lingüística Valentín García, el ganador del accésit, Óscar Vázquez Lima; el presidente de la Academia, Xesús Palmou, y el ganador del segundo Premio de Novela Camino de Santiago, José G. Barral, en el acto celebrado en el Auditorio de Afundación.

Suspense y humor en la segunda edición del Premio de Novela Camino de Santiago

José G. Barral recibió esta tarde por su obra “Cruzados por el camino” el galardón de la Academia Xacobea en un acto presidido por el secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García

La institución presidida por Xesús Palmou presentará en fechas próximas la segunda convocatoria de su certamen de poesía

Santiago de Compostela. Jueves, 16 de junio del 2022. El secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, ha presidido esta tarde en el Auditorio de Afundación de Santiago de Compostela el acto de entrega de la segunda edición del Premio de Novela Camino de Santiago, convocado por la Academia Xacobea con la colaboración de la Xunta de Galicia y la Editorial Galaxia, y el patrocinio de la empresa Aluminios Cortizo. El galardón, dotado con 3.000 euros y la publicación en castellano y gallego del texto ganador, ha recaído en el vigués José G. Barral por Cruzados por el camino. Conjeturas compostelanas de un papa atribulado, obra en la que en clave de suspense trufado de humor narra una confabulación en torno a la visita del papa Benedicto XVI a Compostela del 2010 y la investigación emprendida por un sacerdote sui generis para esclarecer los atentados cometidos contra algunos elementos patrimoniales del Camino. “El autor construye una historia que mezcla el juego de la investigación con la reflexión sobre los retos de la religiosidad en épocas de tendencia secular, llevándonos por los escenarios simbólicos, emocionales y reales del Camino; destacó el jurado del galardón a la hora de adoptar su decisión, según ha señalado esta tarde Xesús Palmou. 

El presidente de la Academia Xacobea ha apuntado también que fueron una decena las obras aspirantes al galardón, “todas ellas de notable calidad literaria”, y que el jurado, integrado por el editor Francisco Castro, la escritora y librera Mercedes Corbillón, el crítico literario Armando Requeixo, la periodista Pilar Falcón, el académico Ulises Bértolo y el propio Palmou, acordó por ello conceder también un accésit a Óscar Vázquez Lima y María Teresa Chamorro Álvarez por Tu huella en el Camino.

Xesús Palmou ha destacado, asimismo, que con la entrega de este segundo galardón de novela la Academia da continuidad a su labor de promoción de las letras en torno al Camino, que también ha llevado a los ámbitos de la poesía y el ensayo a través de los premios concedidos, respectivamente, a Domingo Tabuyo por De los viajes mayúsculos y Jesús Curros Neira por Escenas, imágenes y sonidos del Camino. “En su día consideramos que la literatura es un medio importante para el cumplimiento de los objetivos de la Academia y teniendo en cuenta la escasa presencia del Camino de Santiago en la literatura gallega, apostamos por este medio para su difusión y promoción”, ha explicado. 

José G. Barral ha mostrado su agradecimiento por la concesión del premio, así como su sorpresa por este reconocimiento. Según ha explicado, comenzó a escribir Cruzados por el camino en el 2010 y el texto sufrió diversos avatares antes de ir a parar al jurado del galardón convocado por la Academia Xacobea tras pasar por las manos de varios parientes y amigos que ejercieron de “censores” y “prefectos de cabecera”. Barral ha reconocido la influencia de la literatura “histórica-críptica” que combina “épica clásica griega, la literatura religiosa, la novela policial contemporánea y la mejor tradición aventurera”. “Esta mezcla heterodoxa, esta sinfonía disonante, tan magnética como repulsiva, fue lo que me impulsó a hacer Cruzados por el Camino, buscando un Guillermo de Baskerville, el de El nombre de la rosa, que tomaría cuerpo en Evencio de Borbén, y la transformación de Adso de Melk en un Jiménez del Oso o un Iker Jiménez suizo. Con esta inspiración y estos personajes un tanto extravagantes, no me propuse un libro formal, un manual canónico sobre el Camino de Santiago”, ha detallado el autor en una intervención en la que también ha recordado a algunos de los autores ilustres que abordaron la cuestión jacobea a lo largo de la historia y a los que recurrió para documentarse.

“Cuando se entrega un premio literario es un día hermoso y un motivo de enorme alegría”, explicó por su parte el editor Francisco Castro antes de recordar que la Editorial Galaxia viene colaborando con los premios de la Academia Xacobea desde sus primeros momentos. Castro puso en valor también el hecho de que un galardón con una temática tan concreta como es el Camino de Santiago haya juntado tantas obras aspirantes y destacó la calidad de todas ellas. Sobre la ganadora señaló que, aunque parezca un tópico es una “novela trepidante”, y mostró su satisfacción “como editor” por poder publicarla tanto en gallego como en castellano y su vocación por llegar a un amplio público.

El acto, en el que también estuvo presente Óscar Vázquez Lima para recoger el accésit, fue cerrado por Valentín García, quien destacó que el galardón de la Academia Xacobea constituye una nueva demostración de que el Camino de Santiago es “una inmensa fuente de experiencias, conocimiento, tradiciones…” El secretario xeral de Política Lingüística tuvo palabras de alabanza para la institución que preside Xesús Palmou, de la que señaló que “hace una labor inmensa a la hora de averiguar, buscar y dar difusión a todo lo que se mueve en torno al Camino, y esta novela es una fruto más de ese trabajo”.

La labor promocional de la literatura en torno al fenómeno jacobeo por parte de la Academia Xacobea no tardará en tener continuidad, puesto que en fechas muy próximas procederá a convocar la segunda edición del Premio de Poesía Camino de Santiago.