Close

mayo 23, 2022

A Academia Xacobea presenta a edición en galego do libro “Crónica dun peregrino singular”

O secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, loou o labor que desenvolve a Academia “para promocionar a lingua e a cultura galegas polo mundo enteiro”

Os académicos e coordinadores da obra Xesús Palmou, Marcelino Agís e Ulises Bértolo, e o editor José Luis Gómez salientaron o carácter variado, ameno e divulgativo dos textos incluídos no volume

Santiago de Compostela. Luns, 23 de maio do 2022. A Academia Xacobea deu hoxe un novo paso adiante no seu obxectivo de promocionar e difundir o pensamento en torno ao fenómeno das peregrinacións e o Camiño de Santiago. Tras a boa acollida da edición en castelán do libro Crónica dun peregrino singular, cuxo primeiro exemplar foi entregado hai un ano ao Rei Felipe VI durante a sesión inaugural do primeiro Congreso Mundial Xacobeo, esta tarde procedeuse á posta de longo da edición en galego deste volume colectivo coordinado por Xesús Palmou, presidente da Academia Xacobea; Marcelino Agís, vicepresidente da institución, e Ulises Bértolo, secretario, e publicado por Mundiario, editorial que dirixe o xornalista José Luis Gómez. Todos eles estiveron xunto o secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, na presentación celebrada hoxe no compostelán Pazo de San Roque.

Na súa intervención, Valentín García destacou o “gran traballo que a Academia Xacobea está realizando na promoción da lingua e a cultura galegas polo mundo enteiro, posibilitando que autores de renome galegos e outros que non o son, teñan acceso a textos en galego, castelán e outras linguas colocándoas todas nun mesmo nivel de igualdade, propio das sociedades plurilingües e culturalmente avanzadas”. Ademais, sobre o contido de Crónica dun peregrino singular, o secretario xeral de Política Lingüística sinalou que “é un libro que incorpora moi distintas ópticas sobre o que supón o feito Xacobeo e a peregrinaxe dende o punto de vista de especialistas que achegan e enriquecen a xa inmensa riqueza cultural que supón peregrinar a Compostela. A lingua galega é neste caso o fío condutor e nexo de comunicación de moi distintas persoas que reflexionan e achegan ideas sobre un dos fenómenos máis marabillosos da Galicia de todos os tempos”.

O editor José Luis Gómez salientou o carácter coral do libro e o feito de estar pensado para o gran público. “Nel prima o carácter divulgativo con multitude de datos curiosos sobre o mítico Camiño de Santiago», sintetizou o representante de Mundiario tras sinalar que os «principais méritos” da obra corresponden aos membros da Academia Xacobea: «Eles son os verdadeiros artífices dunha obra cuxo primeiro exemplar rematou en mans do Rei de España don Felipe VI, no marco do Congreso Mundial Xacobeo».

O carácter plural do libro e o seu contido “amplo, prolixo e variado, que o fan especialmente interesante”, foi tamén un dos aspectos destacados na súa intervención por Xesús Palmou. O presidente da Academia Xacobea explicou que Crónica dun peregrino singular é froito do traballo de 13 académicos que analizan o Camiño noutros tantos apartados, “o mesmo número de etapas que recolle o Códice Calixtino, primeira guía do Camiño”. Ademais, sinalou que a súa publicación agora en galego responde ao obxectivo da Academia Xacobea de promocionar esta lingua “por sentimento e convencemento, pero tamén en cumprimento do disposto pola Carta Europea das Linguas Rexionais do Consello de Europa”. E agradeceu a colaboración da Secretaría Xeral de Política Lingüística para facelo posible. “Gracias, Valentín, pola túa sempre proximidade e apoio nesta tarefa”.

“Esta obra é o diálogo que o Camiño suscita, os recordos que rexorden cando uno mira atrás, os temores que aparecen cando uno mira cara a adiante. O que foi e o que é, todo aquilo que experimenta e aprende o peregrino mentres camiña a través da lectura. Eu fun o encargado de crear ao peregrino anónimo, que emprende o Camiño en Francia e vai descubrindo en cada etapa os traballos dos académicos que participan na obra. Con este libro pretendemos achegar aos lectores as ferramentas para que descubran aspectos imprescindibles do Camiño sen renunciar ao entretemento”, apuntou pola súa banda Ulises Bértolo, mentres que Marcelino Agís, catedrático de Filosofía da USC e coordinador científico da obra, realizou unha breve síntese do perfil dos académicos que participan no libro e da orientación do contido dos seus traballos. Agís destacou a súa novidosa orientación no marco das investigacións sobre o Camiño de Santiago e o fenómeno xacobeo, en xeral.

La Academia Xacobea presenta la edición en gallego del libro “Crónica dun peregrino singular”

El secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, alabó la labor que desarrolla la Academia “para promocionar la lengua y la cultura gallegas por el mundo entero”

Los académicos y coordinadores de la obra Xesús Palmou, Marcelino Agís y Ulises Bértolo, y el editor José Luis Gómez destacaron el carácter variado, ameno y divulgativo de los textos incluidos en el volumen

Santiago de Compostela. Lunes, 23 de mayo de 2022. La Academia Xacobea dio hoy un nuevo paso adelante en su objetivo de promocionar y difundir el pensamiento en torno al fenómeno de las peregrinaciones y el Camino de Santiago. Tras la buena acogida de la edición en castellano del libro Crónica de un peregrino singular, cuyo primer ejemplar fue entregado hace un año al Rey Felipe VI durante la sesión inaugural del primero Congreso Mundial Xacobeo, esta tarde se procedió a la puesta de largo de la edición en gallego de este volumen colectivo coordinado por Xesús Palmou, presidente de la Academia Xacobea; Marcelino Agís, vicepresidente de la institución, y Ulises  Bértolo, secretario, y publicado por Mundiario, editorial que dirige el periodista José Luis Gómez. Todos ellos estuvieron junto el secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, en la presentación celebrada hoy en el compostelano Pazo de San Roque.

En su intervención, Valentín García destacó el “gran trabajo que la Academia Xacobea está realizando en la promoción de la lengua y la cultura gallegas por el mundo entero, posibilitando que autores de renombre gallegos y otros que no lo son, tengan acceso a textos en gallego, castellano y otras lenguas colocándolas todas en un mismo nivel de igualdad, propio de las sociedades plurilingües y culturalmente avanzadas”. Además, sobre el contenido de Crónica dun peregrino singular, el secretario xeral de Política Lingüística señaló que “es un libro que incorpora muy distintas ópticas sobre lo que supone el hecho Xacobeo y el peregrinaje desde el punto de vista de especialistas que acercan y enriquecen la ya inmensa riqueza cultural que supone peregrinar a Compostela. La lengua gallega es en este caso el hilo conductor y nexo de comunicación de muy distintas personas que reflexionan y acercan ideas sobre uno de los fenómenos más maravillosos de la Galicia de todos los tiempos”.

El editor José Luis Gómez destacó el carácter coral del libro y el hecho de estar pensado para el gran público. “En él prima el carácter divulgativo con multitud de datos curiosos sobre el mítico Camino de Santiago», sintetizó el representante de Mundiario tras señalar que los «principales méritos” de la obra corresponden a los miembros de la Academia Xacobea: «Ellos son los verdaderos artífices de una obra cuyo primer ejemplar finalizó en manos del Rey de España don Felipe VI, en el marco del Congreso Mundial Xacobeo».

El carácter plural del libro y su contenido “amplio, prolijo y variado, que lo hacen especialmente interesante”, fue también uno de los aspectos destacados en su intervención por Xesús Palmou. El presidente de la Academia Xacobea explicó que Crónica dun peregrino singular es fruto del trabajo de 13 académicos que analizan el Camino en otros tantos apartados, “el mismo número de etapas que recoge el Códice Calixtino, primera guía del Camino”. Además, señaló que su publicación ahora en gallego responde al objetivo de la Academia Xacobea de promocionar esta lengua “por sentimiento y convencimiento, pero también en cumplimiento de lo dispuesto por la Carta Europea de las Lenguas Regionales del Consejo de Europa”. Y agradeció la colaboración de la Secretaría Xeral de Política Lingüística para hacerlo posible. “ Gracias, Valentín, por tu siempre cercanía y apoyo en esta tarea”.

“Esta obra es el diálogo que el Camino suscita, los recuerdos que resurgen cuando uno mira atrás, los temores que aparecen cuando uno mira hacia adelante. Lo que fue y lo que es, todo aquello que experimenta y aprende el peregrino mientras camina a través de la lectura. Yo fui el encargado de crear al peregrino anónimo, que emprende el Camino en Francia y va descubriendo en cada etapa los trabajos de los académicos que participan en la obra. Con este libro pretendemos acercar a los lectores las herramientas para que descubran aspectos imprescindibles del Camino sin renunciar al entretenimiento”, apuntó por su parte Ulises Bértolo, mientras que Marcelino Agís, catedrático de  Filosofía de la USC y coordinador científico de la obra, realizó una breve síntesis del perfil de los académicos que participan en el libro y de la orientación del contenido de sus trabajos. Agís destacó su novedosa orientación en el marco de las investigaciones sobre el Camino de Santiago y el fenómeno jacobeo, en general.