Close

diciembre 2, 2020

A Academia Xacobea colabora nas Xornadas Xacobeas organizadas polo Casino de Santiago

Nova completa aquí.

Xesús Palmou e Cristóbal Ramírez abren as Xornadas Xacobeas

O Casino de Santiago divulga o Camiño ata o próximo luns

O Casino de Santiago abriu onte as Xornadas Xacobeas, que a través dunha serie de ponencias divulgarán ata o próximo luns coñecementos sobre o Camiño y o inminente ano santo. Os dous primeiros poñentes foron o presidente da Academia Xacobea, Xesús Palmou; e Cristóbal Ramírez, xornalista de La Voz de Galicia especializado no Camiño de Santiago.

Xesús Palmou realizou unha ampla reseña da potencialidade e dos valores do Camiño, sen excluír a súa dimensión espiritual.

Pola súa parte, Cristóbal Ramírez fixo unha análise do Camiño desde o punto de vista da comunicación, incidindo na disxuntiva entre realizar un esforzo inversor en mercados emisores xa consolidados ou ben buscar outros novos. Ao respecto, puxo o exemplo de Durham e a potencialidade do Camino Inglés. Ramírez tamén alertou sobre a proliferación de camiños que aspiran a obter a oficialidade.

Consulta a programación completa aquí.

Noticia completa aquí.

Xesús Palmou y Cristóbal Ramírez abren las Xornadas Xacobeas

El Casino de Santiago divulga el Camino hasta el próximo lunes

El Casino de Santiago abrió ayer las Xornadas Xacobeas, que a través de una serie de ponencias divulgarán hasta el próximo lunes conocimientos sobre el Camino y el inminente año santo. Los dos primeros ponentes fueron el presidente de la Academia Xacobea, Xesús Palmou; y Cristóbal Ramírez, periodista de La Voz de Galicia especializado en el Camino de Santiago.

Xesús Palmou realizó una amplia reseña de la potencialidad y de los valores del Camino, sin excluir su dimensión espiritual.

Por su parte, Cristóbal Ramírez hizo un análisis del Camino desde el punto de vista de la comunicación, incidiendo en la disyuntiva entre realizar un esfuerzo inversor en mercados emisores ya consolidados o bien buscar otros nuevos. Al respecto, puso el ejemplo de Durham y la potencialidad del Camino Inglés. Ramírez también alertó sobre la proliferación de caminos que aspiran a obtener la oficialidad.

Consulta la programación completa aquí.