Close

septiembre 17, 2019

Domingo Tabuyo inaugura o palmarés do Premio de Poesía Camiño de Santiago

O profesor do IES Asorey, de Cambados, concorreu ao novo certame da Academia Xacobea coa obra “Das viaxes maiúsculas”

O xurado seleccionou o poemario entre os 18 títulos presentados pola súa “brillante imaxinería poética e a súa innegable capacidade simbólica”

Santiago de Compostela. Martes, 17 de setembro do 2019.
A primeira edición do Premio de Poesía Camiño de Santiago convocado pola Academia Xacobea co patrocinio de Edicións Carena e a colaboración de Secretaría Xeral de Política Lingüística estreouse cunha boa acollida e un gran nivel de calidade. Un total de 18 obras enviadas desde distintos puntos de España e América concorreron a este certame co que a entidade con sede en Santiago de Compostela afonda no seu afán de dar presenza ao Camiño e ao fenómeno xacobeo no eido da literatura.

Tras examinar e valorar todas as obras, o xurado acordou por unanimidade conceder o galardón a Das viaxes maiúsculas, o orixinal presentado polo profesor do IES Asorey, de Cambado, Domingo Tabuyo baixo a plica Das reflexións imperfectas. O xurado valorou a súa “brillante imaxinería poética e a súa innegable capacidade simbólica, que invita ao lector a adentrarse no cosmos xacobeo a través dunha escritura fondamente conceptual y suxestiva, que se serve con mestría do endecasílabo branco e o verso libre”.

Para Tabuyo, Licenciado en Xeografía e Historia pola Universidade de Santiago de Compostela, este non é o seu primeiro galardón poético. Con anterioridade xa fora premiado en outros certames como o do Concello de Ourense (1997) polo poemario Balsaín Blues e o Avelina Valladares, que concede o Concello da Estrada, por Nos tempos de Invernía (1999). Tamén recibiu un accésit do Premio González Garcés, da Deputación da Coruña, por Manual de urxencia e retornos (1993), e ten publicado outros poemarios como A Luz Secreta (Colección Tambo da Deputación de Pontevedra, 2002), Cadernos de París e A sombra horizontal do teu nome, ademais de obras xuvenís e infantís (A viaxe de Vionta) e novelas (Carmin e Svea Kött). Domingo Tabuyo é coñecido tamén pola súa faceta política, posto que ten sido deputado no Congreso durante dúas lexislaturas en representación do PSOE.

O catedrático Eduardo López, como presidente; o editor Jose Membrive, a escritora Rosalía Morlán Vieites, o crítico literario Armando Requeixo Cuba e o xornalista e poeta Jose Manuel Blanco (Pati Blanco), como vogais, e Ulises Bértolo, como secretario, foron os integrantes do xurado.

O gañador recibirá un premio económico de 1.500 euros e a obra será publicada nunha edición binlingüe en galego e castelán.

A Academia Xacobea valora de xeito moi positivo a resposta dos autores á convocatoria deste novo galardón, tal como sucedera xa no seu día co Premio de Novela Camiño de Santiago.


Domingo Tabuyo inaugura el palmarés del Premio de Poesía Camino de Santiago

El profesor del IES Asorey, de Cambados, concurrió al nuevo certamen de la Academia Xacobea con la obra “Das viaxes maiúsculas”

El jurado seleccionó el poemario entre los 18 títulos presentados por su “brillante imaginería poética y su innegable capacidad simbólica”

Santiago de Compostela, Martes, 17 de septiembre del 2019.
La primera edición del Premio de Poesía Camino de Santiago convocado por la Academia Xacobea con el patrocinio de Ediciones Carena y la colaboración de Secretaría Xeral de Política Lingüística se estrenó con una buena acogida y un gran nivel de calidad. Un total de 18 obras enviadas desde distintos puntos de España y América concurrieron a este certamen con el que la entidad con sede en Santiago de Compostela ahonda en su afán de dar presencia al Camino y al fenómeno xacobeo en el campo de la literatura.

Tras examinar y valorar todas las obras, el jurado acordó por unanimidad conceder el galardón a Das viaxes maiúsculas, el original presentado por el profesor del IES Asorey, de Cambado, Domingo Tabuyo bajo la plica Das reflexións imperfectas. El jurado valoró su “brillante imaginería poética y su innegable capacidad simbólica, que invita al lector a adentrarse en el cosmos xacobeo a través de una escritura hondamente conceptual y sugestiva, que se sirve con maestría del endecasílabo blanco y el verso libre”.

Para Tabuyo, Licenciado en Geografía y Historia por la Universidad de Santiago de Compostela, este no es su primero galardón poético. Con anterioridad ya había sido premiado en otros certámenes como el del Ayuntamiento de Ourense (1997) por el poemario Balsaín Blues y el Avelina Valladares, que concede el Ayuntamiento de A Estrada, por Nos tempos de Invernía (1999). También recibió un accésit del Premio González Garcés, de la Diputación de A Coruña, por Manual de urxencia e retornos (1993), y ha publicado otros poemarios como La Luz Secreta (Colección Tambo de la Diputación de Pontevedra, 2002), Cadernos de París y A sombra horizontal do teu nome, además de obras juveniles e infantiles (A viaxe de Vionta) y novelas (Carmin e Svea Kött). Domingo Tabuyo es conocido también por su faceta política, puesto que ha sido diputado en el Congreso durante dos legislaturas en representación del PSOE.

El catedrático Eduardo López, como presidente; el editor Jose Membrive, la escritora Rosalía Morlán Vieites, el crítico literario Armando Requesón Cuba y el periodista y poeta Jose Manuel Blanco ( Pati Blanco), como vocales, y Olieras Bértolo, como secretario, fueron los integrantes del jurado.

El ganador recibirá un premio económico de 1.500 euros y la obra será publicada en una edición binlingüe en gallego y castellano.

La Academia Xacobea valora de manera muy positiva la respuesta de los autores a la convocatoria de este nuevo galardón, tal como había sucedido ya en su día con el Premio de Novela Camino de Santiago.