Close

junio 14, 2019

A Academia Xacobea fortalece a pegada do Camiño de Santiago en Portugal

A institución incorporou hoxe á catedrática da Universidade de Braga María Luísa Portocarrero Ferreira da Silva e ao presidente da Asociación do Camiño portugués a Santiago, Celestino Lores

No seu afán por dar cabida entre os seus membros a especialistas de eidos e procedencias diversas, a Academia Xacobea celebrou hoxe na cidade portuguesa de Coimbra unha nova sesión solemne que serviu para dar a benvida á institución a dúas novas personalidades e fortalecer a pegada do Camiño de Santiago en Portugal. No acto presidido polo vicerreitor para as Relacións Internacionais da Universidade de Coimbra, Joao Nuno Galvao da Silva, e polo presidente da Academia Xacobea, Xesús Palmou Lorenzo, formalizouse a incorporación como Académica de Número de María Luísa Portocarrero Ferreiro da Silva, catedrática da citada universidade, quen mostrou a súa satisfacción por pasar a formar parte da institución e destacou os lazos que unen a Portugal e Galicia a través do Camiño.

Ditos lazos tamén estiveron moi presentes no transcurso do acto celebrado esta tarde coa incorporación como membro da Academia Xacobea como Académico Correspondente de Celestino Lores Rosal, presidente da Asociación do Camiño Portugués a Santiago.

Tanto Xesús Palmou como Marcelino Agis, vicepresidente da Academia Xacobea, destacaron nas súas intervencións os vencellos que unen Coimbra con Santiago e lembraron que cos seus máis de sete séculos de historia a universidade da cidade lusa é a máis antiga de Portugal e unha das máis antigas de Europa. Agís salientou, ademais, os lazos que unen á propia Luísa Portocarrero coa universidade compostelá a través da Sociedade Interuniversitaria de Filosofía, que preside a catedrática lusa, e lembrou a súa participación nos Encontros Internacionais de Filosofía no Camiño de Santiago e a súa produción científica con libros como Camiño, logo existo. Pensar o Camiño en clave cosmopolita.

Na súa intervención, Luísa Portocarrero falou dos “camiños da escoita” e dos “camiños da hermenéutica” como “camiños de encontro entre as persoas e os pobos”. Agís destacou que eses valores forman parte tamén do espírito do Camiño de Santiago. “Ao incorporar á profesora Luísa Portocarrero como académica numeraria da nosa Academia Xacobea queremos subliñar simbolicamente non só a importancia crecente do Camiño Portugués a Santiago, como sabe moi ben don Celestino Lores, presidente da Asociación de Amigos do Camiño Portugués, senón a capacidade de unión, amizade e colaboración entre as persoas e as institucións de España, e en particular de Galicia como rexión fronteiriza, e de Portugal”, apuntou Agís na súa resposta ao discurso de ingreso da nova Académica de Número.

Palmou cualificou a Portocarrero de “persoa de gran relevancia intelectual e profesional, que ten acreditados extraordinarios méritos para formar parte” da Academia Xacobea e destacou tamén o “profundo compromiso co Camiño de Santiago en España e Portugal” de Celestino Lores Rosal.


La Academia Xacobea fortalece la huella del Camino de Santiago en Portugal

La institución incorporó hoy a la catedrática de la Universidad de Braga María Luísa Portocarrero Ferreira da Silva y al presidente de la Asociación del Camino portugués a Santiago, Celestino Lores

En su afán por dar cabida entre sus miembros a especialistas de campos y orígenes diversos, la Academia Xacobea celebró hoy en la ciudad portuguesa de Coímbra una nueva sesión solemne que sirvió para dar la bienvenida a la institución a dos nuevas personalidades y fortalecer la huella del Camino de Santiago en Portugal. En el acto presidido por el vicerrector para las Relaciones Internacionales de la Universidad de Coímbra, Joao Nuno Galvao da Silva, y por el presidente de la Academia Xacobea, Xesús Palmou Lorenzo, se formalizó la incorporación como Académica de Número de María Luísa Portocarrero Ferreiro da Silva, catedrática de la citada universidad, quien mostró su satisfacción por pasar a formar parte de la institución y destacó los lazos que unen a Portugal y Galicia a través del Camino.

Dichos lazos también estuvieron muy presentes en el transcurso del acto celebrado esta tarde con la incorporación como miembro de la Academia Xacobea como Académico Correspondiente de Celestino Lores Rosal, presidente de la Asociación del Camino Portugués a Santiago.

Tanto Xesús Palmou como Marcelino Agis, vicepresidente de la Academia Xacobea, destacaron en sus intervenciones los lazos que unen Coímbra con Santiago y recordaron que con sus más de siete siglos de historia la universidad de la ciudad lusa es la más antigua de Portugal y una de las más antiguas de Europa. Agís destacó, además, los lazos que unen a la propia Luísa Portocarrero con la universidad compostelana a través de la Sociedad Interuniversitaria de Filosofía, que preside la catedrática lusa, y recordó su participación en los Encuentros Internacionales de Filosofía en el Camino de Santiago y su producción científica con libros como ‘Camino, luego existo. Pensar el Camino en clave cosmopolita’.

En su intervención, Luísa Portocarrero habló de los “caminos de la escucha” y de los “caminos de la hermenéutica” como “caminos de encuentro entre las personas y los pueblos”. Agís destacó que esos valores forman parte también del espíritu del Camino de Santiago. “Al incorporar a la profesora Luísa Portocarrero como académica numeraria de nuestra Academia Xacobea queremos subrayar simbólicamente no solo la importancia creciente del Camino Portugués a Santiago, como sabe muy bien don Celestino Lores, presidente de la Asociación de Amigos del Camino Portugués, sino la capacidad de unión, amistad y colaboración entre las personas y las instituciones de España, y en particular de Galicia como región fronteriza, y de Portugal”, apuntó Agís en su respuesta al discurso de ingreso de la nueva Académica de Número.

Palmou calificó a Portocarrero de “persona de gran relevancia intelectual y profesional, que tiene acreditados extraordinarios méritos para formar parte” de la Academia Xacobea y destacó también el “profundo compromiso con el Camino de Santiago en España y Portugal” de Celestino Lores Rosal.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.